Próbna matura z “Operonem”

Od 21 do 24 listopada uczniowie klas trzecich liceum zmierzyli się z zadaniami maturalnymi w ramach próbnej matury przygotowanej przez wydawnictwo “Operon”.

We wtorek pracowali z arkuszami z języka polskiego, w środę – z matematyki, a w czwartek-z języka obcego. Rozwiązywali zadania zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Wymienione przedmioty są obowiązkowe na egzaminie dla każdego zdającego. Uczniowie mieli też okazję popracować z arkuszami z przedmiotów dodatkowych. Taka możliwość była w piątek.

Na kilka miesięcy przed prawdziwym egzaminem tego typu forma pracy jest niewątpliwie bardzo pożyteczna. Pozwala na uświadomienie sobie, jakie wiadomości i umiejętności zostały już opanowane, a nad jakimi trzeba jeszcze intensywnie pracować.

A. Szumińska

 

Skip to content