Szkolenie dla nauczycieli matematyki

Dania 20 marca 2018r. w naszej szkole Akademia GWO zorganizowała szkolenie dla nauczycieli z naszego miasta i okolic pt. „Płaskie i przestrzenne. Jak kształtować wyobraźnię geometryczną?”. Geometria przestrzenna to dział matematyki, z którym uczniowie mają największe problemy. Wynikają one przede wszystkim  z braku wyobraźni przestrzennej, geometrycznej, czyli dostrzegania własności figur, wyobrażania sobie, jak zmienią się figury i ich położenie po pewnych przekształceniach,  umiejętności sporządzania rysunków figur płaskich i przestrzennych. Szkolenie było poświęcone różnym metodom, które pozwalają kształcić te umiejętności u naszych uczniów.

Z naszej szkoły w warsztatach wzięli udział wszyscy nauczyciele matematyki. Chcielibyśmy podziękować Księdzu Dyrektorowi za możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Joanna Karwowska

Skip to content