Licealiści uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku

W miniony czwartek i piątek (tj. 13 i 14 września 2018 r.) uczniowie klasy II C LO oraz uczennice rozszerzające biologię z klas IIIA i IIIB wyjechali do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku k. Bydgoszczy na zajęcia laboratoryjne i terenowe.

Pierwszego dnia  zgłębiali tajniki analizy laboratoryjnej dotyczącej czystości naszych wód, a w pracowni mikrobiologicznej oglądali i oznaczali organizmy bezkręgowe żyjące w wodach.  Po południu odwiedzili  pobliskie ZOO, które specjalizuje się między innymi w hodowli rodzimych zwierząt.  Oprócz tego, niewątpliwymi atrakcjami były egzotyczne zwierzęta, motyle w specjalnie przystosowanym motylarium oraz przeróżne gatunki ryb, płazów lasu deszczowego,np. drzewołaz malarski,  gadów krajowych, siedlisk pustynnych, stepowych i lasu deszczowego np. waran, agama, gekon czy krokodyl. Na wybiegach natomiast,można było obserwować tygrysa, lamy, zebrę, niedźwiedzie, wilki, żbiki, rysie oraz różne gatunki, nie tylko rodzimych, ptaków. W piątek uczniowie gościli w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, gdzie zostały przeprowadzone zajęcia pt. “Kolekcje roślinne ogrodu botanicznego” i prezentacja okazów, które znajdują się w ogrodzie. Po powrocie z Instytutu odbyły się zajęcia terenowe pt. “Różnorodność świata roślin”.

Młodzież z zaangażowaniem i zadowoleniem uczestniczyła we wszystkich aktywnościach. Był to dla niej na pewno bardzo atrakcyjny sposób poznawania przyrody.

Ewa Bieniek i Agata Jankowska-Pakulska

Skip to content