Długoszacy zwiedzali archiwum diecezjalne w katedrze włocławskiej

W dniu 9 stycznia 2019 roku uczniowie klas IIIe oraz IIId naszego gimnazjum udali się pod opieką pani wicedyrektor Sławomiry Lewandowskiej i ks. Jacka Buty do Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.
Wiedzę na temat dawnych dziejów naszej diecezji oraz przechowywanych w archiwum dokumentów i ksiąg przekazał nam jego dyrektor – ks. Zbigniew Gmurczyk.
Zwiedzanie zaczęliśmy od pomieszczenia, gdzie dawniej obradowała Kapituła Bazyliki Katedralnej. Warto tutaj wspomnieć, że dyrektor naszej szkoły – ks. dr. Jacek Kędzierski jest obecnie prałatem scholastykiem Kapituły.
Dowiedzieliśmy się o naszym biskupstwie zaskakujących faktów, m. in. o jego graniczeniu z obszarem zajmowanym przez Zakon Krzyżacki, a także znaczeniu, jakie posiadało na arenie międzynarodowej. Byliśmy zaskoczeni wiadomością, że w średniowieczu plasowało się ono na trzecim miejscu pod względem znaczenia, zaraz po Gnieźnie i Krakowie. Diecezja włocławska jest jedną z najstarszych w Polsce.
Mieliśmy okazję obejrzeć najstarszy dokument przechowywany w archiwum, tj. pergaminu pochodzący z 1232 roku.
Szczególnie ciekawym okazał się temat konserwacji i odnawiania dokumentów. Zobaczyliśmy pisma przed i po odnowieniu. Zostaliśmy także poinformowani, jak ono jest przeprowadzane, w zależności od rodzaju i wielkości archiwaliów.
Ksiądz Gmurczyk chętnie udzielał nam odpowiedzi na różne pytania, m. in. na temat dokumentów, które zostały przewiezione za czasów wojen np. do Poznania lub na tereny dzisiejszych Niemiec, a także w inne miejsca. Niektóre z tych dokumentów powróciły do zbiorów naszej diecezji, inne zaś nie zostały zwrócone. Planowane są działania w celu ich odzyskania.
Archiwum diecezjalne jest często odwiedzane przez genealogów, gdyż posiada jedne z największych zbiorów starych ksiąg i kartotek w całej Polsce. Do archiwum przychodzą też różni „fanatycy” historii, szukający odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Możemy przyznać, że nie spodziewaliśmy się aż tak interesującego doświadczenia, a każdy z nas z zaciekawieniem przysłuchiwał się opowiadającemu. Mamy nadzieję na więcej podobnych wycieczek oraz że nasze odwiedziny zainspirują całą społeczność szkolną do pojawienia się w tym miejscu.

Julia Rawska i Gabriela Kwiatkowska
klasa IIIe gimnazjum

 

Skip to content