Nauczycielki ZSK uczestniczyły w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jak już informowaliśmy na naszej stronie internetowej, Zespół Szkół Katolickich rozpoczął realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynator projektu – p. Klaudia Rybacka- Majewska oraz dwie uczestniczki: p. Anna Waśkiewicz i Angelika Szumińska w miniony wtorek, 8 stycznia, wzięły udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W salach konferencyjnych PGE Narodowego w Warszawie spotkało się wielu nauczycieli oraz pracowników szkół i innych placówek oświatowych, by wzbogacić swoją wiedzę i wymienić się doświadczeniami. Zaprezentowane zostały wszystkie inicjatywy i programy zarządzane przez FRSE. Była okazja do wzięcia udziału w różnych sesjach tematycznych, m.in. dotyczących mobilności młodzieży, partnerstwa strategicznego, projektów współpracy szkół, nowoczesnej edukacji z wykorzystaniem technologii czy upowszechniania rezultatów w projektach edukacyjnych. Można było rozmawiać z ekspertami i skorzystać z tzw. targów dobrych praktyk, które prowadziły osoby mające już doświadczenie w realizacji rozmaitych projektów, w tym tych w ramach Programu Erasmus+ i PO WER. Z liczby uczestników można wnioskować, że wielu nauczycieli pragnie bogacić swoją wiedzę, dostosowywać metody i formy nauczania do zmieniającego się świata i wymogów rynku pracy.

A. Sz.

Skip to content