Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Data została wybrana nieprzypadkowo. W 1952 roku w Dhaka, obecnej stolicy Bangladeszu, która wówczas wraz z Bengalem Wschodnim należało do Pakistanu, doszło do demonstracji. Uczestnicy manifestacji domagali się uznania bengalskiego za jeden z języków urzędowych. Demonstracje były krwawo tłumione przez wojsko i policję, wskutek czego doszło do zamordowania pięciu studentów. W 1956 rząd nadał bengalskiemu status języka urzędowego.

Każdego roku Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypomina o tym, jak ważne jest zachowanie językowej różnorodności świata. Ten dzień wydaje się szczególnie istotny dla licznego grona Polaków żyjących na emigracji – mieszkając poza ojczyzną, łatwo zaniedbać mowę ojczystą. Warto pamiętać o tym nie tylko 21 lutego, ale przez cały rok – pielęgnując naszą polszczyznę.

W związku z tym miłośniczka języka polskiego – Aleksandra Łącka z klasy II B liceum przygotowała quizy, krzyżówki oraz gry i zabawy językowe. Uczniowie poradzili sobie wspaniale i udowodnili, że potrafią ładnie i poprawnie mówić, dbają o ojczystą mowę.

W bibliotece przygotowano Kącik Językowy, gdzie oprócz wystawy wierszy i ciekawostek o języku polskim, zorganizowano wystawę prezentującą słowniki, które pomagają wzbogacać słownictwo, a także dbać o kulturę słowa. Znalazły się tam m.in. słowniki języka polskiego, słowniki poprawnej polszczyzny, słowniki frazeologiczne, słowniki synonimów czy antonimów. Chętni uczniowie i pracownicy szkoły mogli się zmierzyć z łamańcami językowymi – wierszykami przepełnionymi trudnymi do wyartykułowania słowami. Były one dużym wyzwaniem, ale również okazją do wspólnej zabawy i uśmiechu.

Więcej emocji będzie na turnieju przygotowanym przez p. Sandrę Iwańską i p. Jakuba Zemlaka w przyszłym tygodniu…

Paulina Iwańska