Gala laureatów XXXIV Konkursu Chemicznego Politechniki Warszawskiej

25 kwietnia 2019 roku na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie XXXIV Konkursu Chemicznego. Aleksandra Lewandowska i Krzysztof Naraziński z klasy IIA LO pod opieką Pana Dariusza Goldewicza mieli przyjemność uczestniczenia w tym wydarzeniu.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:15, a pierwszą częścią programu było wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym finalistom. Oprócz dyplomów zaświadczających o uzyskanym w konkursie tytule, uczestnicy otrzymali także upominki rzeczowe w postaci 5-tomowego wydania “Chemii organicznej” Johna McMurry’ego. Nauczycielom zostały wręczone listy gratulacyjne od Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – profesora Władysława Wieczorka. Następnie zebrani wysłuchali wykładu z zakresu biotechnologii o tematyce związanej z pracami 3 ubiegłorocznych noblistów o sterowaniu procesami naturalnej ewolucji. Na koniec pobytu na uczelni pojawiła się możliwość zwiedzenia politechnicznych laboratoriów, co pozwoliło przyjrzeć się miejscom na co dzień niedostępnym dla zwiedzających, gdzie studenci biorą udział w ćwiczeniach i przeprowadzają badania niezbędne do prac dyplomowych.

Serdeczne podziękowania należą się Panu Konradowi Trokowskiemu za czas poświęcony na przygotowanie uczniów do konkursu oraz Panu Dariuszowi Goldewiczowi za sprawowanie nadzoru nad wyjazdem do Warszawy.

Autorka tekstu: Aleksandra Lewandowska

Skip to content