Nowy skład Rady Rodziców ZSK

W czwartek 10 października 2019 r. w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza przy ul. Łęgskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli rodziców z poszczególnych klas przedszkola, szkoły podstawowej oraz liceum, podczas którego został wybrany nowy Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 w składzie:

 1. PRZEWODNICZĄCA – p. Ewa Jabłońska (3b SP)
 2. Wiceprzewodnicząca ds. przedszkola – p. Monika Balcerak (6-latki)
 3. Wiceprzewodnicząca ds. SP (1-4) –   p. Wioletta Balcerowska (1a SP)
 4. Wiceprzewodnicząca ds. SP (5-8) – p. Barbara Brożek-Tyrjan (5b SP)
 5. Wiceprzewodniczący ds. liceum –  p. Przemysław Macieja (1C LO po G)
 6. Sekretarz – p. Sandra Hosa-Michalak   (3b SP)      
 7. Skarbnik – p. Karolina Macieja (7b SP)
 8. Członek Rady Rodziców (przedszkole) – p. Karolina Kamedulska (4-latki)
 9. Członek Rady Rodziców (SP 1-4) –  p. Małgorzata Kurdupska (2b SP)
 10. Członek Rady Rodziców (SP 5-8) –  p. Anna Jóźwiak (6c SP)
 11. Członek Rady Rodziców (LO) – p. Wioletta Dziankowska (IIC LO)
 12. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Anna Błaszczyńska (5a SP)
 13. Członek Komisji Rewizyjnej –  p. Jacek Wiśniewski (3a SP)
 14. Członek Komisji Rewizyjnej – p. Monika Rupar-Zawadzka (1b LO po SP)
Skip to content