XIV Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

Po raz kolejny Długoszacy przystąpili do  Konkursu Informatycznego Bóbr – uczniowie klas VII – VIII (Junior) w środę 13 listopada 2019 r., a klas IV – VI (Benjamin) dzień później. Konkurs odbywał się w sali komputerowej przez Internet.  Po zalogowaniu do platformy Dzwonek.pl, każdy z uczestników musiał w ciągu jednej godziny zegarowej rozwiązać 24 skomplikowane problemy, najczęściej ze świata bobrów. Zadania miały trzy stopnie trudności, złe odpowiedzi wiązały się z minusowymi punktami. Wstępne wyniki powinny pojawić się w ciągu dwóch tygodni.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia analitycznego, algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Tegoroczny Bóbr został objęty patronatami honorowymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Jadwiga Piasecka

Skip to content