„Wiek nie jest przeszkodą – nauki ścisłe dla każdego” chemiczny dzień drugi

Nie słabnie zainteresowanie zajęciami chemicznymi prowadzonymi w ramach projektu edukacyjnego „Wiek nie jest przeszkodą – nauki ścisłe dla każdego”, realizowanego wspólnie z Fundacją „Anwil dla Włocławka”. Drugi dzień obfitował w niespodzianki dla uczestników, a popołudniowe warsztaty przedłużyły się o prawie godzinę i nikt tego faktu nawet nie zauważył!

Przedpołudniowe zajęcia poświęciliśmy na interaktywny wykład o energetyce jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem korzyści i zagrożeń płynących z wykorzystania energii atomowej. Prelegentką była Amelia Ciesielska (2D), która pod moim okiem przygotowała i wygłosiła niezwykle interesującą prezentację przedstawiając zalety i wady atomu jako źródła energii oraz dokonując dogłębnej analizy przyczyn dwóch historycznie najpoważniejszych wypadków w elektrowniach jądrowych w Czarnobylu i Fukushimie. Katastrofa reaktora znajdującego się na terytorium obecnej Ukrainy wynikała przede wszystkim z błędów ludzkich i wadliwej konstrukcji instalacji. Wypadek w Japonii spowodowany był przez czynniki niezależne od ludzi: trzęsienie ziemi i tsunami. Wprawdzie zabezpieczenia reaktora nie zadziałały do końca prawidłowo, to jednak dzięki ścisłym procedurom wypadkowym udało się uniknąć ofiar śmiertelnych.

Po wykładzie, Amelia zaskoczyła nas wszystkich testem jednokrotnego wyboru złożonym z pytań bazujących na jej wystąpieniu. Co więcej, jej rodzice ufundowali nagrody dla czterech osób, które najszybciej i prawidłowo poradziły sobie z testem. Drobne elektroniczne upominki i słodycze trafiły do Zofii Latkowskiej (2c), Rafała Wierszyło (2A), Wiktora Stachowskiego (2A) i Krystiana Kozińskiego (2A).

Drugą część wtorkowych zajęć stanowiły warsztaty. Wszystkie nasze aktywności zostały przeniesione do internetu, ale byliśmy na to przygotowani już w fazie planowania zajęć. Rzecz jasna, realizacja ciekawych projektów edukacyjnych byłaby efektowniejsza i efektywniejsza w trakcie stacjonarnych zajęć w szkole, ale dzięki kreatywności uczestników daliśmy sobie radę także zdalnie. Podobnie jak pierwszego dnia, uczniowie podzielili się na zespoły i w czasie trzech godzin zegarowych realizowali następujące projekty edukacyjne:
– prezentacja multimedialna o zagrożenia wynikających ze spotkania człowieka z czadem (8 slajdów),
– analiza zalet i wad energetyki atomowej,
– wyszukanie i analiza procentowego udziału poszczególnych form energii w polskiej energetyce,
– opracowanie dziesięciu zdań na temat energetyki atomowej, z których połowa będzie prawdziwa, a połowa – nieprawdziwa,
– zestawienie zawartości cukru w popularnych napojach słodzonych w przeliczeniu na 100 ml tego napoju.

Po około 180 minutach, gdy wszystkie projekty już do mnie spłynęły, w godzinach popołudniowych spotkaliśmy się ponownie na Google Meet i podzieliliśmy się swoimi pracami. Każda drużyna uczniowska prezentowała jeden, dowolnie przez siebie wybrany projekt edukacyjny.

Wszyscy znakomicie poradzili sobie z prezentacją o czadzie. W trakcie nauki wielokrotnie mówiliśmy o tym „cichym zabójcy”, dlatego długiej dyskusji na ten temat nie prowadziliśmy. Przypomnieliśmy sobie tylko, że czadu nie można w żaden sposób zidentyfikować i w przypadku najmniejszego podejrzenia ulatniania się tego gazu, należy natychmiast powiadomić służby ratunkowe.

Ciekawa dyskusja wywiązała się przy okazji omawiania wad i zalet energetyki jądrowej. Wśród uczestników byli zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tego źródła energii, a rozmowa przebiegała w sposób wyważony i z pełną kulturą. Odnieśliśmy się tutaj również do procentowego udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Polski, który wprawdzie ciągle rośnie, ale zdecydowanie zbyt wolno. Nasza dyskusja kontynuowana była przy projekcie prawda – fałsz, a przyznać należy, że uczestnicy wykazali się niezwykłą inwencją twórczą i opracowali ciekawe zdania o energetyce atomowej.

W różny sposób uczniowie podeszli do projektu, którego celem było porównanie zawartości cukru w 100 ml popularnych napojów dostępnych w sklepach. Otrzymałem zestawienia tabelaryczne, graficzne i artystyczne, ale ze wszystkich prezentacji płynął ten sam wniosek: „Napoje typu cola zawierają całe morze cukru”. Nie trzeba nikogo przekonywać, że jego nadmiar negatywnie wpływa na cały nasz organizm, dlatego należy ściśle kontrolować ilość wypijanych napojów tego typu albo całkowicie z nich zrezygnować.

Drugi dzień projektu edukacyjnego „Wiek nie jest przeszkodą – nauki ścisłe dla każdego” realizowanego wspólnie z Fundacją „Anwil dla Włocławka” przyniósł uczestnikom jeszcze więcej emocji i wrażeń. – Bardzo mi umiliły czas te półkolonie online – skomentował Witek Przewozikowski (8b) – jeden z tych uczniów ze szkoły podstawowej, który nie opuścił żadnej chemicznej aktywności od początku nauki tego przedmiotu.

Konrad Trokowski

Skip to content