„Wielka sztuka w małych rękach” – podsumowanie projektu artystycznego w grupie „Iskierek”

Projekt „Wielka sztuka w małych rękach” realizowany był od lutego do czerwca 2021 roku szkolnego, w grupie 4-latków. Głównym założeniem projektu było zapoznanie dzieci z sylwetkami światowej sławy malarzy i ich obrazami oraz tworzenie małych dzieł sztuki inspirowanych twórczością wielkich artystów.
Sztuka jest dla dzieci formą terapii, sposobem na wyrażanie siebie i swoich emocji, ale przede wszystkim powinna dawać radość i być zabawą. Taki właśnie był główny cel naszych zajęć. Inne cele osiągnięte poprzez projekt to m.in. dostrzeganie przez dzieci różnorodnych form, technik malarskich oraz bogactwa barw, rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki, rozwijanie motoryki małej
i koordynacji wzrokowo–ruchowej.

Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia:

I. Wprowadzenie – malarz i jego warsztat pracy. Oglądanie książek o malarstwie i reprodukcji znanych dzieł. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obrazów. Zabawa : „Znajdź brakujący element obrazu” (LUTY)

II. Pierwsi malarze i „malarstwo jaskiniowe”- malowanie pastelami i kredą na szarym, pogniecionym papierze imitującym skałę (LUTY)

III. „Owocowe portrety”- praca plastyczna inspirowana dziełami Arcimboldo (LUTY)

IV. Co to jest „Martwa natura?” – malowanie farbami (MARZEC)

V. „Pejzaż” – prace inspirowane twórczością impresjonistów: W. Turnera i C. Moneta. Malowanie pastelami do muzyki (MARZEC)

VI. „Puentylizm i kropka” – praca z wykorzystaniem farb i patyczków higienicznych inspirowana dziełami G. Seurata (KWIECIEŃ)

VII. Van Gogh i jego słoneczniki – praca plastyczno-techniczna inspirowana słynnym dziełem artysty (KWIECIEŃ)

VIII. „Malowanie nożyczkami” z H. Matissem (MAJ)

IX. Portret wg P. Picassa – wykorzystanie kodowania do tworzenia wspólnego dzieła (MAJ)

X. „Malarstwo gestu” – swobodna ekspresja inspirowana pracami Pollocka (CZERWIEC)

XI. Abstrakcja geometryczna – praca z wykorzystaniem farb i taśmy malarskiej (CZERWIEC).

Na zajęciach powstało wiele ciekawych i pięknych dziecięcych prac. Przedszkolaki pracowały nad swoimi obrazami indywidualnie oraz tworzyły dzieła wspólne, wielkoformatowe. Dzięki temu uczyły się współpracy i współodpowiedzialności za końcowy efekt dzieła.

Na zakończenie projektu, w ramach jego podsumowania i utrwalenia zdobytych wiadomości dotyczących podstawowych pojęć w malarstwie, udaliśmy się do Zbiorów Sztuki przy ulicy Zamczej we Włocławku. Iskierki miały tam okazję obejrzeć prawdziwe obrazy (pejzaż, portret, martwą naturę) oraz rzeźby cenionego włocławskiego artysty – Stanisława Zagajewskiego. Uczestniczyły też w warsztatach plastycznych i z różnorodnych materiałów wykonały autoportrety.

W ramach projektu ogłoszona została również zabawa dla dzieci i ich rodzin, polegająca na odwzorowaniu wybranego dzieła sztuki i stworzeniu tzw. „Żywego obrazu”. Dzieci za pomocą odpowiednich strojów i rekwizytów mogły wcielić się w postacie ze znanych portretów np. „Dziewczyny z perłą”, czy „Damy z łasiczką”.

Mimo, iż projekt obejmował dość trudną tematykę, to zajęcia prowadzone były w formie zabaw, a atmosfera na nich panująca była swobodna i radosna. W ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego, zorganizowana została też wystawa prac naszych Iskierek, którą podziwiać mogły dzieci z innych grup oraz rodzice.

Zapraszam do wirtualnej galerii i obejrzenia obrazów naszych małych artystów.

 Marta Antczak

Skip to content