Liga Zadaniowa – relacja z przebiegu etapu rejonowego

W 1987 roku z inicjatywy grupy matematyków z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z prof. Leonem Jeśmanowiczem na czele, został zorganizowany konkurs matematyczny dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych o nazwie Liga Zadaniowa popularny na całe województwo kujawsko – pomorskie.

Celem Konkursu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych. W dalszej perspektywie Konkurs stwarza szansę aktywizacji środowiska nauczycieli matematyki na rzecz pracy z młodzieżą zainteresowaną poznawaniem matematyki. Wśród bardziej szczegółowych celów wymienić należy: rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką oraz wspieranie rozwoju ich uzdolnień, pokazywanie piękna matematyki poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów, promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zainteresowanym matematyką, promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień oraz stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia.

Konkurs składa się z trzech etapów : szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego dla klas VII.

Etap drugi – rejonowy, składa się z trzech oddzielnych spotkań konkursowych. Czas rozwiązywania zadań w trakcie każdego ze spotkań wynosi 90 minut. Do każdego ze spotkań etapu rejonowego opracowane są zadania przygotowawcze. Zadania te są umieszczane na stronie internetowej konkursu. W trakcie każdego z tych spotkań uczeń rozwiązuje zestaw sześciu zadań konkursowych w formie pisemnej. Po zakończeniu etapu rejonowego dla klas VI, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie, ustalane są listy zdobywców I, II i III miejsca oraz wyróżnionych.

Dnia 21 stycznia 2023, dokładnie w Dzień Babci, grupa uczniów klas szóstych (6a, 6b, 6c) wzięła udział w II spotkaniu etapu rejonowego, natomiast już 25 marca spotkamy się na ostatnim etapie, a MY już mamy kilku uczniów z miejscami. Wow!!!

Są to:

klasa 6a: Igor Balcerowski, Agata Buława, Wojciech Grochocki, Weronika Gryciuk, Aleksandra Wędrowska

klasa 6b : Filip Chełminiak, Szymon Kotwicki, Aleks Szeląg

klasa 6c : Maria Bińczarska, Martyna Jaskóła, Helena Jóźwiak, Filip Krzysztoforski

Zadania były trudne, ale nasi podopieczni dzielnie starali się rozwiązać zadania najlepiej jak zostali przygotowani przez swoich nauczycieli.

Już 25 marca ostatnie spotkanie. Trzymamy kciuki za naszych uczniów, zarówno tych, którzy zapewnili już sobie jakieś miejsca, jak i tych, którym tak niewiele brakuje do nagrody!!!

Emilia Chodoła

Monika Bińczarska

Skip to content