III Międzyszkolny Konkurs Malarski FAJANSOWE INSPIRACJE

ZSK im. ks. Jana Długosza wpisuje się w tradycję pielęgnowania włocławskiego fajansu, niepowtarzalnego stylu w sztuce na skalę światową. W czwartek 16 listopada 2023 roku miało miejsce w Długoszu wyjątkowe wydarzenie, odbył się III Międzyszkolny Konkurs Malarski „Fajansowe Inspiracje”.

To wydarzenie  wpisuje  się na stałe w kalendarz życia szkoły, jak i naszego miasta. Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Pani Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak oraz Pan Tyberiusz Rajs – Dyrektor Fabryki Fajansu we Włocławku. Zaproszonych gości: Panią Dyrektor Irenę Vuković–Kwiatkowską, Pana Dyrektora Tyberiusza Rajsa, Pana Piotra Wawrowskiego – Dyrektora Interaktywnego Centrum Fajansu-Skarbiec Fajansu oraz Panie: Teresę Andrzejewską – Ambasadorkę Włocławskiego Fajansu, Dorotę Podufalską – menedżera Fabryki Fajansu i Katarzynę Mendel – malarkę fajansu, a także uczestników Konkursu, wraz z ich nauczycielami, w serdecznych słowach powitała Pani wicedyrektor Bożena Sobierajska – pomysłodawca i organizator konkursu. Podkreśliła ona duże zainteresowanie Konkursem, które po pierwszej edycji zwiększyło się trzykrotnie. Następnie przedstawiła regulamin Konkursu, życząc młodym artystom dużej kreatywności artystycznej inspirowanej fajansem włocławskim oraz sukcesów. Następie uczeń Mateusz Juralewicz przedstawił historię włocławskiego fajansu. Powstanie Fabryki Fajansu we Włocławku to końcówka XIX wieku, a dokładnie rok 1873, kiedy to uruchomiono pierwszą fabrykę. Wówczas zaczęto produkować różnorodne formy takie jak talerze, misy i inne. Część z nich była ozdabiana wielobarwnymi motywami kwiatowymi, czyniąc z przedmiotów użytkowych dzieła sztuki. Po drugiej wojnie światowej fabryka wznowiła produkcję ręcznie wytwarzanego i malowanego fajansu. Produkcja opierała się na wzorach tradycyjnych, inspirowanych twórczością ludową. Bardzo ciekawy okres to początek działania Ośrodka Wzorującego przy Włocławskich Zakładach Ceramiki Stołowej. Produkowano wówczas formy o nowoczesnej, ekspresyjnej formie – ten kierunek produkcji był utrzymywany przez ponad dziesięć lat. W tym okresie artyści zdobili ceramikę traktując ją po malarsku. Należy podkreślić, że bardzo ważną rolę w historii polskiego wzornictwa odegrał Ośrodek Wzorujący, w którym pracowali artyści – projektanci: Jan Sowiński, Elżbieta Piwek-Białoborska i Wit Płażyński. Reformy gospodarcze dokonane na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oraz wielki kryzys polskiej gospodarki spowodowały, że w 1990 roku fabryka zaprzestała wytwarzać fajans. Po kilkunastoletniej przerwie produkcja niezapomnianych „Włocławków” została wznowiona przez Państwa Ewę i Jerzego Szanowskich. Od 2021 roku właścicielem fabryki fajansu jest Pan Tyberiusz Rajs, który postawił sobie jasny cel: utrzymać tradycję i rozwinąć włocławski fajans.

Do uczestników Konkursu słowo skierowali obecni goście: Pan Tyberiusza Rajs, Pani Irena Vuković-Kwiatkowska oraz Pan Piotr Wawrowski  życzyli młodzieży dużej wyobraźni artystycznej w pracach konkursowych. Uczestników Konkursu podczas jego trwania odwiedził Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski, który skierował do nich serdeczne słowa oraz podziwiał ich wyjątkowe  inspiracje artystyczne.  Uczestnicy Konkursu mieli za zadanie na przygotowanym podkładzie ceramicznym wykonać pracę malarską inspirowaną fajansem włocławskim. Należy podkreślić, że młodzi artyści mieli możliwość wyboru motywu tradycyjnego lub „Picasso”. Podczas Konkursu na żywo pani Katarzyna Mendel – malarka fajansu, przedstawiała technikę malowania, która była emitowana na ekranie telewizora. Trzecia edycja Konkursu skupiła 76. uczestników reprezentujących włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc w organizację Konkursu oraz włocławskim mediom, które relacjonowały to artystyczne wydarzenie. Natomiast wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za zaangażowanie oraz powstałe artystyczne dzieła, co dla Kapituły Konkursowej stanowiło wielkie wyzwanie w wyłonieniu zwycięzców. Uroczysta gala podsumowująca III Międzyszkolny Konkurs Malarski ”Fajansowe Inspiracje” odbędzie się grudniu br., Informacja w tej sprawie będzie podana na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Bożena Sobierajska

 

Skip to content