Licealiści Długosza zwycięzcami konkursu “Brit it”!!!

29. lutego uczniowie naszego liceum brali udział w finale konkursu języka angielskiego “Brit it”. Konkurs ten zorganizowany został po raz drugi przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych we Włocławku, a tematyką była szeroko rozumiana wiedza o Wielkiej Brytanii i języku angielskim.

ZSK im. ks. Jana Długosza reprezentowali: Alicja Paprocka (IV b), Anna Jerzmanowska (III b) oraz Wilhelm Gaszka (I a). Musieli oni sobie poradzić z quizem wielokrotnego wyboru składającym się z 40 pytań w max. 45 minut. Test okazał się dla naszych uczniów stosunkowo łatwy i miło nam poinformować, że Wilhelm Gaszka zajął pierwsze miejsce, natomiast Alicja Paprocka drugie.

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom: pani Agnieszce Szabłowskiej (Wilhelm Gaszka), panu Jakubowi Kostrzewskiemu (Anna Jerzmanowska) oraz panu Maciejowi Ziółkowskiemu (Alicja Paprocka) i życzymy dalszych sukcesów na niwie języka angielskiego.

Maciej Ziółkowski

Skip to content