Podziękowanie od polskiej szkoły na Litwie

Nawiązując w październiku 2023 roku  współpracę z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, zaprosiłam Panią Dyrektor Teresę Sawiel do udziału jej uczniów w XV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Najdostojniejsza Królowo Świata i Nasza”.

Uczniowie z polskiej szkoły na Litwie z wielką radością odpowiedzieli na zaproszenie, przesłali fotografie, które w wyjątkowy sposób nawiązywały do tematu konkursu. Dziękujemy Pani Dyrektor Teresie Sawiel  i opiekunom artystycznym za zaangażowanie uczniów w nasz konkurs. Dyplomy oraz nagrody dotarły do polskiej szkoły  na Litwie dzięki uprzejmości Pana Piotra Umińskiego – Dyrektora Liceum Plastycznego we Włocławku, który z młodzieżą realizował projekt artystyczny w tej okolicy.

Z nadzieją na dalszą owocną współpracę

Bożena Sobierajska

Poniżej załączam Podziękowanie.

Podziękowanie

dla

dyrekcji oraz grona pedagogicznego Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

za zaproszenie do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. „NAJDOSTOJNIEJSZA  KRÓLOWO  ŚWIATA I NASZA” pod Honorowym Patronatem J.E. ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego i Poseł na Sejm RP dr Joanny Borowiak oraz przyznanie nagród uczniom Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach.

Dziękujemy również za docenienie naszego wysiłku i potencjału. Otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia jest dla nas nie tylko momentem dumy, ale także zachętą do dalszej współpracy.

Życzymy wielu sukcesów, nowych pomysłów oraz satysfakcji z realizowanych konkursów. 

Społeczność Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach. Dyrektor Teresa Sawiel 

Pagarbiai Šalčininkų r. Butrimonių

Anos Krepštul gimnazija

Skip to content