Udział w Dorocznym Spotkaniu Fundacyjnym Fundacji Księdza Orione „Czyńmy Dobro”

15 czerwca 2024 r. miałam zaszczyt uczestniczyć w dorocznym spotkaniu fundacyjnym organizowanym przez Fundację Księdza Orione „Czyńmy Dobro”. Wydarzenie to odbyło się w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym i było wyjątkową okazją do zapoznania się z działalnością misyjną fundacji oraz jej wolontariuszy.

Spotkanie zgromadziło licznych prelegentów, w tym przedstawicieli fundacji oraz wolontariuszy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i opowieściami z misji. Punktem programu, z którego jesteśmy dumni, było wystąpienie Pani Kamili Kopaczyk, absolwentki naszej szkoły, która pełniła misję w Kenii, a aktualnie jest w trakcie przygotowań do kolejnej. Jej pełne pasji i zaangażowania relacje były inspirującym przykładem poświęcenia i oddania dla innych.

Po wysłuchaniu prelekcji, uczestnicy wzięli udział we wspólnej modlitwie, co stworzyło atmosferę jedności i refleksji nad wspólnym celem niesienia pomocy.

Prezes Fundacji Księdza Orione „Czyńmy Dobro” – ks. Janusz Nowak, przyjął piszącą te słowa bardzo życzliwie, doceniając wkład wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu Mały Książę, w działalność fundacji. Jego słowa uznania oraz zaproszenie do odwiedzenia siedziby fundacji w Kaliszu były dla nas ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszego angażowania się w pomoc potrzebującym.

Działalność charytatywna prowadzona przez Fundację Księdza Orione odgrywa niezwykle istotną rolę w niesieniu pomocy ludziom na całym świecie. Działalność misyjna nie tylko przyczynia się do poprawy warunków życia społeczności w potrzebie, ale także promuje wartości takie jak solidarność, współczucie i miłość bliźniego. Udział w takich inicjatywach kształtuje postawy odpowiedzialności społecznej i otwartości na problemy innych, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie.

Udział w tym przedsięwzięciu napełnił mnie entuzjazmem i jeszcze bardziej zmobilizował do brania udziału w akcjach charytatywnych. Jesteśmy dumni, że nasi absolwenci i uczniowie aktywnie uczestniczą w działaniach misyjnych oraz wspierają ideę czynienia dobra.

Serdecznie dziękuję Prezesowi Fundacji ks. Januszowi Nowakowi za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu. Liczymy na dalszą owocną współpracę i już teraz cieszymy się na wizytę w Kaliszu!

Bożena Sobierajska

Skip to content