Wręczenie zaświadczeń o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty 2024

“Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.”

Św. Jan Paweł II

Wczesnym wakacyjnym przedpołudniem, w dniu wspomnienia św. Tomasza Apostoła, 3. lipca 2024 roku w gmachu ZSK im. ks. Jana Długosza odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń wyników egzaminu ósmoklasisty absolwentom szkoły podstawowej. Mimo, że uczniowie już mogli sprawdzić swój wynik logując się na własne konta do których dostęp otrzymali wcześniej w szkole, było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ było to ostatnie w tym gronie wspólne spotkanie i uroczyste odebranie ważnego dokumentu.

Uroczystość wręczenia zaświadczeń odbyła się w auli szkolnej, została zapoczątkowana wystąpieniem Księdza Dyrektora dr. Jacka Kędzierskiego, który w serdecznych słowach powitał zebranych oraz przekazał gratulacje wszystkim absolwentom, rodzicom i nauczycielom. Odniósł się do wysokiego wyniku egzaminu ósmoklasisty. Pogratulował absolwentom, którzy uzyskali  w kolejności trzy najwyższe wyniki: Filipowi Włodarzewskiemu,  Igorowi Lewandowskiemu i Mateuszowi Juralewiczowi. Dyrekcja podkreśliła, że:

• średni wynik szkoły z języka polskiego wyniósł 79,86%, przewyższając znacznie wynik w kraju, który wyniósł 61%;
• średni wynik z matematyki wyniósł 86,36%, podczas gdy średni wynik w kraju to 52%;
• średni wynik z języka obcego nowożytnego (języka angielskiego) to 84,90%, zaś średni wynik w kraju to 66%.

Średni wynik w kraju 64,75% w kujawsko-pomorskim 61,22%,  we Włocławku 62,52% wynik w naszej szkole wyniósł 83,68%.

Należy podkreślić że uczniowie naszej szkoły uzyskali także najwyższy wynik w rankingu szkół włocławskich. Poniższy wykres przedstawia średnie egzaminu ósmoklasisty z lat 2022,2023,2024.

Ksiądz Dyrektor oznajmił, że absolwent Filip Włodarzewski, który uzyskał najwyższy wynik z egzaminu, otrzyma medal z rąk ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego podczas Mszy Świętej inaugurującej nowy rok szkolny we wrześniu. Następnie pozostali absolwenci odebrali zaświadczenia z rąk Księdza – wyczytywani przez panią wicedyrektor Bożenę Sobierajską. Każdy absolwent potwierdził podpisem odbiór swojego zaświadczenia. Ksiądz Dyrektor pogratulował wszystkim uczniom uzyskanych wyników oraz podziękował nauczycielom za wkład ich pracy. Zaprosił uczniów do kontynuowania nauki w naszym liceum. Na zakończenie została wykonana wspólna fotografia.

Wszystkim tegorocznym absolwentom serdecznie gratulujemy bardzo wysokich wyników na tle miasta województwa i kraju. Dziękujemy za czas spędzony w naszej Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów.

Bożena Sobierajska – wicedyrektor SP kl. 5-8

Skip to content