87. Pielgrzymka Nauczycieli

Jak co roku nauczyciele i wychowawcy 1 i 2 lipca pielgrzymowali do Jasnogórskiego Sanktuarium. Grupka włocławskich pedagogów wzięła udział w 87. Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę pod przewodnictwem Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli ks. Sebastiana Tomczaka. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Nauczycielu, co mam czynić?”.

W drugim dniu modlitwy i skupienia wzięliśmy udział w Eucharystii, drodze krzyżowej na Jasnogórskich Wałach, wysłuchaliśmy koncertu chóru Cantata i zakończyliśmy pielgrzymkę udziałem w nabożeństwie rozesłania.

Ks. biskup Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, w zaproszeniu skierowanym do nauczycieli i wychowawców wskazał, że pragniemy zawierzyć szkołę, nauczycieli, dzieci, młodzież i rodziców Matce Bożej, bo Ona jest pewnym ratunkiem. Narasta niepokój wokół szkoły. Podczas pielgrzymki usłyszeliśmy po raz kolejny, jak ważną rolę pełni nauczyciel i wychowawca, ile polskiej szkole zawdzięczają wielcy Polacy, wśród których pamiętne jest wyznanie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Głębokim przeżyciem była droga krzyżowa, której poszczególne stacje zawierały refleksje związane z życiem, heroicznością cnót i świętością ofiary patronki nauczycieli, bł. Natalii Tułasiewicz. Natalia Tułasiewicz, polska nauczycielka, polonistka i poetka, została beatyfikowana 13 czerwca 1999 roku w Warszawie podczas VI pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. W styczniu 2022 roku dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowił błogosławioną Natalię Tułasiewicz patronką polskich nauczycieli wskazując, że „z największym zapałem głosiła Chrystusa, pragnąc świętości dla dusz wielu.” Patronka nauczycieli żyła w latach 1906–1945. Zginęła 31 marca 1945 roku w obozie  Ravensbruck.

W Modlitwie Nauczyciela za wstawiennictwem bł. Natalii Tułasiewiczówny prosimy Boga: „Niech moje życie oraz życie moich bliskich i wychowanków stanie się pięknym psalmem na Twoją chwałę.” (https://błogosławionanatalia.eu).

Radość naszych serc po pielgrzymce wyraziła się w śpiewie podczas drogi powrotnej do domu.

Małgorzata Kowalczyk-Przybytek

Skip to content