VIII Dni Kultury Chrześcijańskiej

„Wolności nigdy nie można posiadać.
Wolność stale trzeba zdobywać.”
Jan Paweł II

Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na VIII Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbędą się w gmachu naszej szkoły przy ulicy Łęgskiej 26 w dniach 12 i 13 kwietnia bieżącego roku.

Program uroczystości otwartych:

Dzień I – PONIEDZIAŁEK, 12 kwietnia

10:00-11:30 – spotkanie z gimnazjalistami, temat: Wolność a życie chrześcijanina
13:30-15:00 – spotkanie z I i II klasami liceum, temat: Rodzina – miłość jako odpowiedzialność za drugiego
człowieka
16:30 – Msza Święta
17:00 – spotkanie z rodzicami, temat: Co to znaczy wychowywać do wolności?

Dzień II – WTOREK, 13 kwietnia

7:25 – Msza Święta
9:40-11:25 – spotkanie z klasami III liceum, temat: Odpowiedzialne wkraczanie w dorosłość
13:00 – chwila na osobiste rozmowy z uczniami i pracownikami szkoły
14:30-16:30 – spotkanie z nauczycielami, temat: Rola nauczyciela w wychowaniu
17:00 – koncert zespołu muzyki sakralnej Lumen z Poznania pt. Boże Miłosierdzie (pop-oratorium, miejsce:
katedra włocławska)

  Organizator Katarzyna Zarzecka

Skip to content