Sodalisi z naszej Szkoły w pielgrzymce do Matki Bożej na Jasną Górę

W dniach 16-17 września 2017 r., pięcioosobowa grupa sodalisów udała się pod opieką s. Pauliny Bursiewicz i s. Marii Kowalik na 36. Ogólnopolską Pielgrzymkę Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę.

Całą wyprawę zorganizował moderator szkolny sodalicji, ks. Marcin Lewandowski. Podróżowaliśmy pociągiem, gdzie była okazja do bliższego poznania się ze sobą, wymiany zdań, zainteresowań. Miejscem spotkania i noclegu młodzieży sodalicyjnej z Warszawy, Piastowa, Torunia, Częstochowy i naszej grupy z Włocławka był przyjazny dom św. Gabriela.  Centralnym punktem pielgrzymki, której przewodnim hasłem były słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5). Słuchanie i działanie”, była Msza św. odprawiona w Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem o. Emilio de Cardenas, marianisty, moderatora Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Tam była pierwsza okazja, by spojrzeć z bliska na oblicze Czarnej Madonny. Drugi raz mieliśmy możliwość to uczynić podczas Apelu Jasnogórskiego. Młodzież nasza skrupulatnie wykorzystywała te momenty na osobistą modlitwę i ponowne zawierzenie siebie i swoich bliskich Matce Bożej.  Skutecznie do tego zachęcał podczas homilii, kaznodzieja, mówiąc: Mamy Matkę.  My w to głęboko wierzymy, czujemy Jej matczyną opiekę, czujemy Jej zatroskanie o każdego z nas, zawierzmy Jej nasze wspólnoty. Każdy z nas potrzebuje wzoru do naśladowania. Maryja to wzór sprawdzony od dwóch tysięcy lat. W szkole Maryi wychowały się miliony wspaniałych, świętych ludzi. Kto się Jej oddał, zapisał do tej szkoły przez ufność, nieodwracalne 'tak’, może mieć pewność, że zda na szóstkę egzamin z życia

Pierwszy dzień był spotkaniem z sodalisami z całej Polski, nie tylko podczas Eucharystii, ale także przy wspólnym grillu. W drugim dniu pozostaliśmy w mniejszym, dwudziestoosobowym gronie młodzieży, gdzie przeżyliśmy niedzielną Eucharystię, wzięliśmy udział w kręgach biblijnych i spotkaniu wspólnotowym, podczas którego podsumowaliśmy dotychczasową działalność i omawialiśmy plany na następny rok. Przed odjazdem skorzystaliśmy z gościnności sodalicji częstochowskiej oraz zwiedziliśmy wystawę jubileuszową. Nawiązując jeszcze do słów z homilii: „Gdybyście wiedzieli, jak ważne jest oddanie się Maryi, nie zamienilibyście je na żadne inne”, wracamy z ogromnym pragnieniem i determinacją, by do naszej wspólny przyjaciół Maryi zachęcić nowych członków, którzy po odejściu obecnych sodalisów-tegorocznych maturzystów, podtrzymają sztandar Maryi w naszej Szkole.

s. Maria Kowalik ZSNM

Skip to content