Ślubowanie uczniów klas czwartej i siódmej szkoły podstawowej oraz pierwszych liceum

13 października 2017 r. odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez uczniów rozpoczynających naukę – z klas: 4c, 7a oraz pierwszych klas liceum. W tym ważnym dla uczniów dniu towarzyszyli im dyrekcja szkoły, nauczyciele i wychowawcy, przedstawiciele rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Doniosły moment ślubowania poprzedził występ najmłodszych – klasy 4c, która zaprezentowała swoje talenty aktorskie, recytatorskie i wokalne. Klasa 7a natomiast złożyła życzenia wszystkim uczniom, przygotowując oryginalną prezentację.

Ksiądz Dyrektor w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ważność słów składanej dziś przysięgi, złożył również uczniom życzenia realizowania swoich marzeń i rozbudzania pasji. Ksiądz Dyrektor skierował też słowo do nauczycieli z okazji przypadającego Dnia Edukacji Narodowej z podziękowaniem za trud i zaangażowanie w pracę z młodzieżą. Odbyło się również uhonorowanie nauczycieli i pracowników szkoły, którym została przyznana nagroda Dyrektora Szkoły.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani Bogna Kopaczewska- Jurewicz, przewodnicząca Rady Rodziców, która złożyła gratulacje uczniom, życzyła im pożytecznie spędzonego czasu w murach Długosza, a w imieniu wszystkich rodziców wyraziła wyrazy wdzięczności nauczycielom za zaangażowanie w wychowanie ich dzieci.

Słowa podziękowania za troskę, mądrość i poświęcany czas skierował również do dyrekcji i nauczycieli przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Jakub Waśkiewicz z kl. II A. Zapewnił też młodszych kolegów, że zawsze mogą liczyć na wsparcie licealistów, którzy tworzą przyjazną atmosferę w szkole.

E. Chodoła i A. Waśkiewicz


 

 

Skip to content