Programowanie z eTwinning

W dniach 7 i 8 listopada trzy nauczycielki Zespołu Szkół Katolickich: p. Anna Waśkiewicz, p. Klaudia Majewska – Rybacka oraz Angelika Szumińska uczestniczyły w seminarium szkoleniowo-kontaktowym „Programowanie z eTwinning”. Spotkanie odbyło się w Gdańsku, a uczestniczyło w nim ponad 60 nauczycieli z całej Polski. Szkolenie obejmowało wprowadzenie do programowania, kilkugodzinne zajęcia warsztatowe z programowania m. in. w środowisku Baltie oraz Scratch, wprowadzenie do eTwinning, zapoznanie z narzędziami programu eTwinning, a także prezentację przykładowych, niezwykle ciekawych projektów. Ostatecznie uczestnicy stworzyli zespoły problemowe, w których zostały opracowane nowe projekty. Część z nich została  zarejestrowana i od dziś mogą być już realizowane.

eTwinning powstał w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej. Jest obecnie częścią programu Erasmus+. Polega na współpracy pracowników szkół z różnych krajów europejskich. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, bibliotekarze czy pedagodzy szkolni za pomocą platformy edukacyjnej komunikują się, współpracują, realizują projekty. Centralne Biuro Akcji eTwinning kierowane jest przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 31 europejskich ministerstw edukacji.

A. Szumińska

Skip to content