Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli na spotkaniu z Pasterzem Diecezji

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, kończącą liturgiczne obchody okresu Bożego Narodzenia, ksiądz biskup Wiesław Mering spotkał się z przedstawicielami duszpasterstw specjalistycznych naszej diecezji. Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli wraz z jego opiekunem – ks. Andrzejem Tomalakiem reprezentowali w tym roku pracownicy ZSK im. ks. Jana Długosza: p. Lidia Wiśniewska, p. Jolanta Nowak, p. Dariusz Goldewicz i p. Andrzej Gołębieski, a  gościły nas podobnie jak co roku mury seminarium duchownego. Oprawa uroczystej Eucharystii celebrowanej przez Pasterza Diecezji w kościele seminaryjnym św. Witalisa została przygotowana przez członków Diecezjalnego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, wśród których znalazł się również nasz uczeń Mateusz Betke z kl. IIId.

Chrzest Chrystusa, w którym wzorem trzech mędrców i Jana Chrzciciela rozpoznajemy Zbawiciela był motywem przewodnim homilii wygłoszonej przez ks. Roberta Dynakowskiego. Dla osób chcących podejmować działania związane z jakąkolwiek formą duszpasterstwa szczególnie istotne było wskazanie na Boga Ojca wypowiadającego do nas, podobnie jak do Jezusa, słowa miłości. Te słowa Boga, który zwraca się do każdego z nas indywidualnie, stanowią źródło naszej wiary. Przyjęcie tej miłości jest jedynym, co uzdalnia do walki o dobro w nas samych, w najbliższym  otoczeniu i w życiu społecznym, do nieustannego odradzania się Bożego dziecięctwa zapoczątkowanego sakramentem chrztu. To wybranie przez Boga, włączenie w żywy organizm Kościoła zobowiązuje do realnego uczestniczenia w jego życiu, w realizowanej przezeń misji, w zbawczym posłaniu samego Chrystusa. Kaznodzieja przypomniał nam o wierności wobec tego, co jest źródłem życia duchowego: słuchaniu i rozważaniu Słowa Bożego, o koniecznym na drodze jego rozwijania korzystaniu z sakramentów i modlitwie, także wspólnotowej.

Po mszy uczestnicy przeszli do refektarza, gdzie ks. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej, wyraził wdzięczność Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Eucharystii, zgromadzenie wszystkich duszpasterstw diecezji oraz zwrócił się do zgromadzonych ze słowami powitania. Przypominając hasło bieżącego roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, wskazał że uprzywilejowanym czasem napełniania się tą mocą, jest właśnie uczestniczenie w Eucharystii, które uzdalnia do dawania świadectwa wiary w naszych środowiskach. Wagę i znaczenie przyjęcia Jezusa jako Mesjasza podkreślił w skierowanym do nas słowie Ksiądz Biskup, akcentując również szczególną rolę wspólnego zatrzymania przy ołtarzu Chrystusa. Pasterz Diecezji wskazał na człowieczeństwo Syna Bożego jako drogę świętości daną nam, ludziom i tak wyraźnie ukazaną w scenie chrztu Jezusa. Przypomniał nam również że szczególnym, wręcz definiującym duszpasterstwo zadaniem, jakie stoi przed nami, jest głoszenie prawdy.

Ksiądz Biskup następnie  indywidualnie spotkał się z każdą z grup duszpasterskich. Stanowiło to okazję do złożenia życzeń, podzielenia się planami dotyczącymi funkcjonowania duszpasterstw w rozpoczynającym się roku i doświadczenia ojcowskiej troski ze strony Pasterza Diecezji.

Spotkaniu towarzyszyły kolędy w pięknym wykonaniu chóru Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej pod kierownictwem ks. prof. Józefa Nowaka.

Jolanta Nowak

Skip to content