Msza Święta na zakończenie rekolekcji

Trzeci, ostatni już dzień szkolnych rekolekcji wielkopostnych, zgromadził społeczność Długosza w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela na Eucharystii , czyli dziękczynieniu za ten czas, który została nam dany w Wielkim Tygodniu, aby spotkać się z Jezusem w Jego Słowie i doświadczyć Jego miłosierdzia w sakramencie pokuty Podkreślił to już na wstępie prowadzący rekolekcyjne rozważania ks. Michał Styczyński, który przewodniczyły tej liturgii, odprawiając ją wraz z ks. dyr. Jackiem Kędzierskim oraz ks. Marcinem Lewandowskim i ks. Jackiem Butą.

Zebrani w świątyni uczniowie ZSK – od klas 4 szkoły podstawowej po liceum – ze skupieniem wysłuchali ostatniej rekolekcyjnej konferencji wygłoszonej przez ks. Michała. Nawiązał on do trzech fragmentów Ewangelii, na których opierał rozważania tegorocznych rekolekcji. Historia Samarytanki, która spotkała Jezusa w południe przy studni to spotkanie z Tym, który zna całe ludzkie życie i pozwala doświadczyć takiej miłości, jakiej nikt ani nic nie może dać. Fragment o niewidomym od urodzenia, któremu Pan Jezus położył błoto ze śliny na oczy i kazał obmyć się w sadzawce Siloe, o. rekolekcjonista odniósł do wtorkowej spowiedzi, poprzez którą jesteśmy oczyszczeni z grzechów i posłani, by głosić miłość Jezusa. Trzeci fragment o wskrzeszeniu Łazarza uświadomił, że śmierć nie jest czymś ostatecznym. Jezus wskrzesił Łazarza, abyśmy my mogli uwierzyć w zmartwychwstanie, jakie dla nas już dokonuje się w sakramencie pokuty, przywracając do życia. W tym miejscu kaznodzieja nawiązał do wyznaczonego na dzisiaj fragmentu Ewangelii o zdradzie Judasza, mówiąc, że trzeba być czujnym , gdyż łatwo jest sprzedać Jezusa, zaprzeć się Go i go zdradzić. Grzech Judasza to sprzedanie Mistrza za marne trzydzieści srebrników, ale to przede wszystkim brak wiary i zaufania w Jego miłosierdzie i przebaczenie, który prowadzi do rozpaczy i śmierci. Dlatego ważne jest, co podkreślił o. rekolekcjonista, aby nawet w sytuacji największej grzeszności mieć siłę wrócić, przyznać się do błędów i uzyskać przebaczenie. W tym miejscu przywołał ks. Michał podzielił się świadectwem pracy w zakładzie karnym w Sieradzu, gdzie posługiwał jako kapelan. Długoszacy ze skupieniem i zaciekawieniem wysłuchali przejmujących opowieści o więźniach skazanych za ciężkie zbrodnie, którzy odbywając swoją karę, skorzystali z możliwości pojednania z Bogiem, przyjęli Jego przebaczenie, wyznali swoje grzechy i co tydzień przystępują do sakramentów świętych. Homilia zakończyła się wskazówką, aby nie odwracać się od krzyża, który jest drogą wiodącą do zmartwychwstania. W słowach skierowanych społeczności Długosza ks. Michał życzył wszystkim miłości Wielkiego Czwartku, wiary Wielkiego Piątku, nadziei Wielkiej Soboty oraz radości Niedzieli Zmartwychwstania.

Przeżywanie Eucharystii uświetnił śpiew szkolnego chóru pod kierunkiem p. Iwony Grzelczak, który wykonaniem pieśni pasyjnych wprowadził uczestników w klimat wydarzeń zbawczych,  oraz posługa licealisty Krzysztofa Kamińskiego jako organisty.

Na zakończenie Mszy św. przed błogosławieństwem młodzież naszej szkoły złożyła życzenia Księżom w przeddzień pamiątki ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Ksiądz Dyrektor podziękował dzieciom i młodzieży za właściwą postawę i skupienie podczas przeżywania wszystkich spotkań programu rekolekcji, ks. prał. Zbigniewowi Szygendzie gościnne przyjęcie  społeczności Długosza w murach kościoła Zbawiciela, ks. dr. Michałowi Styczyńskiemu za poprowadzenie rekolekcji oraz nauczycielom i wychowawcom za opiekę nad młodzieżą.

L.W.

„Krzyżu Święty” w wykonaniu chóru ZSK

 

Skip to content