Stypendium im. Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego dla Mateusza Halika

28 lutego 2019 roku o godzinie 16.00 w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski po raz piętnasty odbyła się uroczystość wręczenia nagrody oraz stypendium im. ks. Biskupa Romana Andrzejewskiego. Wspomniane wyróżnienia przyznaje Fundacja Solidarna Wieś. Uroczystość rozpoczęła muzyka W.A. Mozarta „Ave verum Corpus” w wykonaniu tegorocznych laureatów nagrody, tj. Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Laudację wygłosiła wiceminister kultury  – p. Wanda Zwinogrodzka.

Wręczenia nagrody dokonał ks. bp Artur Miziński.

Stypendium im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego na rok szkolny 2018/2019 przyznano Mateuszowi Halikowi – uczniowi klasy III B LO, który odbierał je, będąc pod opieką księdza Piotra Dykowskiego.

Wspomniana fundacja powstała w 1997r. i od r.2004 przyznaje nagrody i stypendia im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, reaktywatora naszej szkoły.

Z całego serca pragnę złożyć podziękowania na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji Solidarna Wieś- Pana Sławomira Siwka, Pana Zenona Sułeckiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza – ks. dr. Jacka Kędzierskiego za okazaną życzliwość i pomoc.

Mateusz Halik

Skip to content