Pierwszopiątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu w szkolnej kaplicy

Każdy pierwszy piątek w Długoszu, jako szkole katolickiej, jest dniem szczególnym – to czas adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak było w poprzednim miesiącu – 6 września i w tym – 5 października. Po porannej Mszy św., kiedy na ołtarzu staje monstrancja z Najświętszą Hostią, na każdej godzinie lekcyjnej, podczas godzin wychowawczych, religii czy innych zajęć, uczniowie z dyżurujących klas SP i LO przychodzą z nauczycielami, aby w chwili modlitwy oddać chwałę Jezusowi Eucharystycznemu. W kaplicy rozbrzmiewa w tym dniu śpiew, modlitwa różańcowa czy Koronka do Bożego Miłosierdzia; jest też czas na indywidualną modlitwę w ciszy. Adorację kończy Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Odprawianie pierwszych piątków, z przystąpieniem w tym dniu do sakramentu pokuty, a przede wszystkim z przyjęciem Komunii św.,  nie zostało ustanowione przez Kościół, ale poniekąd zostało dane wierzącym przez samego Pana Jezusa podczas objawień, jakich doświadczała francuska zakonnica św. Małgorzata Maria Alacoque. W czasie wizji, jakie przeżywała w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, Zbawiciel odsłonił przed św. Małgorzatą swoje gorejące miłością, okaleczone i otoczone  koroną cierniową i promieniejące blaskiem miłosierdzia Serce. Zlecił skromnej zakonnicy, aby w swoim otoczeniu szerzyła wiarę w nieskończoność łask i miłosierdzia płynących  Jego Serca, niezbędnych do osiągnięcia zbawienia.

Chrystusowe obietnice zostały zebrane i odnotowane w zapiskach świętej Małgorzaty Marii. Do dziś istnieją w formie tzw. 12 obietnic Jezusa. Oto one:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Zawierzajmy więc Panu Jezusowi, tak jak uczyniła to święta Małgorzata Maria Alacoque, nasze życie i podążajmy za jej słowami: “We wszystkim co czynisz łącz się z Najświętszym Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa – na początku, by wykazać się chęcią służenia Mu, na końcu dla zadośćuczynienia.”

L.W.

Skip to content