Inauguracyjne spotkanie XIII edycji Ligi Starożytniczej

W sobotę 26.10.2019 o godz. 11.00 w Auli Magna Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu odbyło się inauguracyjne spotkanie XIII edycji Ligi Starożytniczej. Wykład pt. “O pierwszych mnichach i klasztorach” wygłosił prof. Przemysław Nehring (UMK). Słuchacze mogli dowiedzieć się o trudnych początkach życia pustelniczego, które dało fundament dla obecnie funkcjonujących zgromadzeń. Profesor Nehring zwrócił uwagę postacie św. Antoniego oraz św. Hieronima, wskazując na ich istotny wkład w powstawanie zakonów chrześcijańskich.   Liga Starożytnicza jest wspólnym przedsięwzięciem Katedry Filologii Klasycznej UMK oraz Stowarzyszenia “Traditio Europae” i stanowi cykl wykładów dotyczących antyku grecko-rzymskiego.   W sobotnim wykładzie uczestniczyło niemal 100 uczniów Długosza wraz z opiekunami p. Angeliką Szumińską oraz p. Rafałem Kurzępą.

Rafał Kurzępa

Skip to content