Matura – Do You Speak English?

W dniu dzisiejszym, 06.05.2021r., na trasie maturalnego maratonu intelektualnych zmagań, na drodze tegorocznych abiturientów stanął arkusz z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Dla lwiej części z nich była to trzecia – ostatnia część obowiązkowych zmagań w tegorocznej formule egzaminu dojrzałości.

O godz. 9.00 uczniowie otworzyli arkusze, na rozwiązanie których docelowo przewidziano 120 minut. Tegoroczni maturzyści, pomimo pewnych ułatwień dotyczących opracowania pandemicznego arkusza w oparciu o wymagania egzaminacyjne, które nieco odchudziły standardowe wymagania zawarte w podstawie programowej, musieli popisać się biegłą znajomością języka angielskiego zarówno w zakresie umiejętności receptywnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem), jak też produktywnych (tworzenie krótkiej wypowiedzi pisemnej). W arkuszu czekało na nich 10 zadań za które łącznie mogli zdobyć 50 pkt. Spośród nich 3 dotyczyły rozumienia tekstów czytanych (odsłuchy sprawdzające umiejętność kontekstowego rozumienia informacji w postaci zadań typu prawda/fałsz, dobieranie streszczenia wypowiedzi do rozmówcy oraz weryfikacja informacji szczegółowych), 4 rozumienia tekstów pisanych (interpretacja informacji zawartych w tekście w postaci zadań polegających na dobieraniu nagłówków do akapitów tekstu, określeniu intencji autora tekstu, czy też uzupełnianiu luk w tekście zdaniem zapewniającym zachowanie spójności oraz logiki wywodu całego tekstu), 2 weryfikujące poprawność oraz adekwatność stosowania odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych (kolokacje oraz umiejętność precyzyjnego tłumaczenia fragmentów zdań), a także 1 weryfikujące umiejętność kreatywnego użycia języka przez uczniów w formie pisemnej (wpis na blogu dotyczący kwestii zawodowych). Zakres tematyczny obejmował takie dziedziny życia jak podróżowanie i turystyka, dom, kultura, zakupy i usługi, praca, nauka i technika, państwo i społeczeństwo, a także szkoła.

W tym roku chęć przystąpienia do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym w naszej szkole wyraziło 71 osób. Jak im poszło? Dowiemy się dopiero 5. lipca, w dniu rozdania świadectw maturalnych, ale po sygnałach, które docierają do nas nieoficjalnymi kanałami wiadomo już dziś, że nasi maturzyści nie dali się pokonać trudom zdalnego nauczania w czasie pandemii i język angielski nie okazał się dziś ścianą od której boleśnie mogliby się odbić. Z nadzieją wyczekujemy już wyników ich maturalnych zmagań i trzymamy kciuki za tych, którzy… już w dniu jutrzejszym stawią mężnie czoła prawdziwemu wyzwaniu: egzaminowi maturalnemu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Good luck ladies and gentlemen!

Jakub Kostrzewski

Skip to content