Lidia Orłowska w II etapie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego!

Instytut Badań Literackich PAN i Ministerstwo Edukacji Narodowej organizują co roku Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego. W tym roku odbyła się ona już po raz 52.

Zadaniem z pierwszego etapu Olimpiady było napisanie pracy na jeden z określonych tematów. Nie było to zadanie łatwe – trzeba było podjąć próbę samodzielnego doprecyzowania tematu i wyboru literatury. Na podstawie prac dostarczonych Szkolnej Komisji jednogłośnie zdecydowano, że do poddania ocenie przez Komitet Okręgowy kwalifikuje się tekst Lidii Orłowskiej z klasy 2b LO.

Wyniki KO z Torunia (w skład którego wchodzą profesorowie polonistyki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) nadeszły w ubiegłym tygodniu – Lidka zakwalifikowała się do drugiego etapu zawodów. Straciła tylko kilka punktów, a więc jej praca pod tytułem Rozważania na temat motywów śmierci w literaturze średniowiecza okazała się być bardzo dobra!

W połowie lutego uczennicę Długosza czeka zmierzenie się z testem językowym i pracą pisemną, które stanowią podstawę drugiego etapu Olimpiady. Już teraz gratulujemy dużego sukcesu i życzymy powodzenia podczas eliminacji okręgowych!

Aleksandra Michalak

Skip to content