XIV Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego

W dniu 11 lutego 2022 roku uczniowie ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku  wzięli  udział w konkursie poświęconym pamięci Stanisława Zagajewskiego, wybitnego włocławskiego artysty rzeźbiarza, który większą część swojego życia mieszkał i tworzył w naszym mieście. Konkurs miał na celu  propagowanie wśród dzieci i młodzieży rzeźby jako dziedziny sztuki, rozwijał wyobraźnię przestrzenną oraz  dawał możliwości wymiany doświadczeń między uczestnikami konkursu. Uczestników Konkursu w serdecznych słowach powitała Pani Dyrektor Centrum Kultury BrowarB Lidia Piechocka-Witczak, nawiązała także do wyjątkowej twórczości rzeźbiarskiej Stanisława Zagajewskiego.Wszystkim uczestnikom Konkursu życzyła powodzenia, zaś opiekunom artystycznym podziękowała za zainspirowanie uczniów wyjątkowym nurtem artystycznym. Należy podkreslić, że  Konkurs ma zasięg ogólnopolski cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród młodych artystów. Organizatorem Konkursu jest wespół CK BrowarB oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

W kategorii szkoła podstawowa ZSK im. ks. Jana Długosza reprezentowali uczniowie: Samuel Morawski i Oliwia Leśniewska z kl. 4b, Maria Kuczkowska i Julia Skibińska z kl. 5a, natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe: Aleksandra Babis i Tomasz Wojciechowski z kl. 2c LO,  Adam  Babis z kl. 2a LO oraz Kalina Zawierucha z kl. 2b LO.  Opiekunem artystycznym  uczniów była pani Bożena Sobierajska.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietnia 2022 roku.

Uczestnikom konkursu gratuluję twórczych pomysłów rzeźbiarskich!

Bożena Sobierajska

Skip to content