Warsztaty na temat znaczenia fizjonomii człowieka w kontekście procesu uczenia się

W piątek 22.09 br. uczniowie klas I i II LO mieli wyjątkową okazję wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym wpływu mechanizmów działania człowieka na proces efektywności nauki. Prelegentkami podczas spotkania zorganizowanego w auli Dużego Długosza były Martyna Kocioruba (IVB LO) oraz Zofia Dżugaj (IVC LO).

Inicjatorki spotkania podjęły niełatwy trud edukacji młodzieży we współpracy z projektem „Poza pudełkiem”. Ich głównym celem było wdrożenie swoich młodszych koleżanek i kolegów do procesu świadomego planowania ścieżki rozwoju osobistego w oparciu o systematyczne planowanie swojej nauki, wydajne zagospodarowanie czasu wolnego oraz podjęcie refleksji nad stosowanymi strategiami przyswajania informacji w procesie uczenia się.

W trakcie spotkania reprezentantki klas maturalnych zapoznały zebranych uczniów z korelacją zachodzącą pomiędzy częstotliwością snu oraz jego wpływem na procesy aktywności mózgu i związanej z nim trudnej sztuki koncentracji. Nie zabrakło prezentacji metod organizacji czasu oraz pracy takich jak „pomodoro” (uczenie się w powtarzalnych cyklach nauki i odpoczynku), metody abstrakcji i absurdu (skuteczne zapamiętywanie nieszablonowych skojarzeń), czy planowania kreatywnych przerw.

Prelegentki dzielnie próbowały wejść w interakcję z uczestnikami, aby uzyskać informację zwrotną co do stosowanych przez młodzież metod organizacji nauki i pracy. W dyskusję starali się również włączyć nauczyciele, którzy byli pod wrażeniem swobody i zaangażowania z jakim nasze maturzystki próbowały na zasadzie „burzy mózgów” zestawić perspektywę nauczycieli oraz uczniów w kontekście codziennej praktyki edukacyjnej. Wymiana stanowisk przyniosła ciekawe refleksje w zakresie roli, jaką w realiach szkolnych odgrywają indywidualne zaangażowanie, kreatywność oraz systematyczność, które są kamieniem węgielnym sukcesu edukacyjnego, ku któremu powinno zmierzać wielu uzdolnionych uczniów naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy Martynie oraz Zofii, że pomimo obowiązków związanych z intensywnymi przygotowaniami do matury znalazły czas, chęci i cierpliwość, aby zachęcić swych młodszych kolegów i koleżanki do zwiększenia swej świadomości w zakresie planowania naukowej „mapy drogowej”. Ich autorefleksja była cennym materiałem poglądowym i mamy nadzieję, że wniosła sporo entuzjazmu oraz dała asumpt do przemyśleń naszym uczniom, którzy mają jeszcze szansę znacząco udoskonalić swój warsztat dydaktyczny.

Jakub Kostrzewski

Skip to content