Posiedzenie Kapituły Konkursowej XV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „NAJDOSTOJNIESZA KRÓLOWO ŚWIATA I NASZA”

W dniu 12 kwietnia 2024r. w ZSK im. ks. Jana Długosza odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej XV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Najdostojniejsza Królowo Świata i Nasza ” inspirowanego słowami ks. Jana Długosza – Patrona naszej szkoły. Honorowy Patronat nad Konkursem objęli: Jego Ekscelencja ks. bp. Krzysztof Wętkowski oraz Pani Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak.

Celem Konkursu było ukazanie w obiektywie: obrazu Matki Bożej Częstochowskiej we wszystkich jej przejawach, nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej, architektury – kościołów, kaplic pod Jej wezwaniem, kapliczek przydrożnych, praktyk religijnych i wielu innych, uchwycenia w obiektywie piękna Czarnej Madonny oraz miejsc Jej poświęconych, rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych.

Kapituła Konkursowa dokonała wyboru prac fotograficznych w czterech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI, VII- VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. W obradach Kapituły Konkursowej uczestniczyli: p. Wojciech Alabrudziński – redaktor multimediów, fotoreporter, laureat wielu prestiżowych nagród fotograficznych i Jarosław Czerwiński – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, specjalista ds. digitalizacji reprografii, laureat wielu prestiżowych nagród fotograficznych.

Już dziś Wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym, uczestnikom oraz opiekunom artystycznym Konkursu składamy serdeczne gratulacje!.

Uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wystawą prac fotograficznych odbędzie się w gmachu ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku przy ul. Łęgskiej 26, 29 kwietnia  o godz. 9.00 (poniedziałek). Laureaci Konkursu  i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy.

Bożena Sobierajska – organizator Konkursu

		
Skip to content