Starsi uczą młodszych

W ramach akcji „Starsi uczą młodszych” prowadzonej przez p. Kamilę Marcinkowską, kilkoro uczniów z klas: 8a SP, IA i IC LO wcieliło się w rolę nauczyciela, przedstawiając swoim młodszym kolegom i koleżankom ze szkoły zajęcia z zakresu pierwszej pomocy.

Podczas lekcji pokazowej, przeprowadzonej przez starszych uczniów, młodsze klasy zapoznane zostały z tematyką dotyczącą nagłego zatrzymania krążenia u osoby dorosłej i u dziecka. Dzieci dowiedziały się jak ważną rolę odgrywa podejmowanie działań z zakresu udzielania  pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia, a także poznały potencjalne zagrożenia w kontakcie z poszkodowanym. Dodatkowo młodsi długoszacy zostali zaznajomieni ze sposobami zabezpieczania się przed zakażeniem w kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi poszkodowanego. Bardzo ważnym elementem zajęć przygotowanych przez naszych nowych „nauczycieli” było przedstawienie zasad wzywania pomocy oraz postępowania z osobą nieprzytomną (oddychającą oraz bez wyczuwalnego oddechu). Na koniec lekcji pokazowej starsi uczniowie zaprezentowali algorytm RKO, korzystając ze szkolnego fantomu. Dzieci obserwowały cały proces z zaciekawieniem oraz zgłaszały się, by spróbować swoich sił podczas wykonywania trzydziestu uciśnięć klatki piersiowej. Zajęcia odbywały się pod okiem koordynatorki akcji.

Ważne!

Szybkie rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia może dwu, a nawet trzykrotnie zwiększyć szanse przeżycia osób, u których doszło do nagłego zatrzymania oddechu i krążenia. Już od najmłodszych lat powinniśmy edukować dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia, a umiejętność udzielania pierwszej pomocy ratuje życie.

Kamila Marcinkowska

Skip to content