Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W pierwszej kolejności wszelkie nasze szkolne zmagania powierzyliśmy Panu Bogu, uczestnicząc w uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył biskup włocławski, JE Wiesław Alojzy Mering, a która była sprawowana we włocławskiej katedrze. Na początku głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – ks.dr Jacek Kędzierski, witając dostojnego celebransa oraz wszystkich zgromadzonych w katedrze, a także dziękując gospodarzowi miejsca – ks. prałatowi Michałowi Krygierowi. Ksiądz Dyrektor z dumą odniósł się do naukowych sukcesów, które osiągnęli uczniowie Długosza w minionym roku szkolnym, życząc jednocześnie, by ten rozpoczynający się – w tak ważnym dla Polski czasie, kiedy to świętujemy stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości – był również obfitującym w osiągnięcia.

Do ważnych dla naszej Ojczyzny rocznic nawiązał w swoim pasterskim przesłaniu Ksiądz Biskup Mering. Przywołał nie tylko rocznicę odzyskania niepodległości, ale nadchodzącą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz setną wojny polsko-bolszewickiej, w której niemałą rolę odegrał Włocławek, przyczyniając się do obrony kraju. Pamiętanie o przeszłych wydarzeniach jest bardzo ważne. Największym wyzwaniem dla człowieka jest jednak dążenie do prawdy połączone z wiarą.

Podczas Mszy Świętej inaugurującej rok szkolny 2018/2019 homilię wygłosił wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” – ks. Sebastian Tomczak. Nawiązując do Słowa Bożego przeznaczonego na dziś, wskazał, by – jak głosił św. Paweł: „ wiara opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” – tak zdobywanie wiedzy uczniowie opierali właśnie na Bożej mocy. W swoim wystąpieniu ks. Tomczak zacytował piękny wiersz Zbigniewa Herberta „Pan od przyrody”, podkreślając niezwykle ważną rolę w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, jaką pełni mądry nauczyciel, potrafiący swoje pasje zaszczepić w podopiecznych.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup wręczył medale za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich. Otrzymały je dwie nauczycielki: p. mgr Wioletta Piasecka oraz p. mgr Anna Baranowska. Ponadto pamiątkowym medalem została uhonorowana nasza absolwentka – Marta Witwicka, która uzyskała najlepszy wynik na egzaminie maturalnym. Następnie nauczyciele, którzy starali się o awans zawodowy, z rąk Księdza Biskupa otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego bądź mianowanego. W dalszej kolejności został uroczyście odczytany dekret biskupi, na mocy którego księdzu dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu zostało powierzone stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Katolickich na kolejne pięć lat.Po tej części uroczystości panie Piasecka i Baranowska w imieniu całej społeczności Długosza podziękowały JE Księdzu Biskupowi Meringowi za przewodniczenie Eucharystii oraz za stałą troskę o szkołę, życząc Bożej opieki na każdy dzień. Symbolem wdzięczności był bukiet kwiatów.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się na dziedziniec szkoły przy ul. Łęgskiej. Tam, po zaśpiewaniu hymnów: państwowego oraz szkoły, głos zabrał ponownie dyrektor ZSK, ks. Jacek Kędzierski. Do wspomnianych wcześniej rocznic dodał jeszcze jedną – tym razem już nie państwową, ale bliższą, szkolną – 90. rocznicę poświęcenia gmachu szkoły Długosza, w którym teraz zdobywają wiedzę uczniowie klas od V do VIII szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, aż po liceum. Życząc sukcesów, ks. dyrektor w towarzystwie p. wicedyrektor Urszuli Brykalskiej wręczył tzw. pakiety edukacyjne uczniom klas I liceum, którzy, będąc najlepszymi gimnazjalistami Długosza, zdecydowali się w naszej szkole kontynuować naukę.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zaszczyciła swoją obecnością reprezentująca Prezydenta Miasta Włocławek, p. Marka Wojtkowskiego, p. Anna Piętka. Życzyła uczniom sukcesów w nauce oraz tego, by atmosfera panująca w szkole była przyjazna.

Po oficjalnych uroczystościach uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, by zająć się sprawami organizacyjnymi, a nowi długoszacy –  by choć trochę poznać siebie nawzajem.

A.Sz.

Skip to content