Długoszacy z gorącymi życzeniami u Księdza Biskupa

Z okazji zbliżających się 73. Urodzin Księdza Biskupa Wiesława Meringa delegacja Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza udała się w piątek, 7 grudnia 2018 r. do Domu Biskupiego, by złożyć najserdeczniejsze życzenia Szanownemu Jubilatowi.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup przyjął nas w swoim gabinecie, w którym, jak powiedział, „od sześciuset lat mieszka i pracuje biskup włocławski”, dzieciom z uśmiechem wyjaśniając, że sam nie kończy dziś 600 lat.  W tak sympatycznej atmosferze, życzenia dla Pasterza Diecezji z ogromnym wdziękiem powiedziały dzieci z Katolickiego Przedszkola Pod Aniołem Stróżem- Lena Hejman i Adam Koprowski, a drugoklasiści – Hania Ziółkowska i Miłosz Gutral wręczyli cudną laurkę.

W imieniu całej społeczności „Długosza” życzenia wygłosił wicedyrektor ds. przedszkola oraz szkoły podstawowej klas I-III- ks. Sebastian Tomczak, nawiązując do arcyważnej roli Księdza Biskupa, jaką jest udzielanie sakramentu bierzmowania, życzył Jubilatowi kolejno wszystkich darów Ducha Świętego. Daru mądrości, niezbędnego w kierowaniu diecezją, daru rozumu w partycypacji w zamyśle Bożym, życzył daru rady, aby pomóc przychodzącym po wsparcie. Ksiądz Wicedyrektor życzył także daru męstwa w obronie wiary i wartości chrześcijańskich, daru umiejętności realizowania obranej dewizy biskupiej “Iustitia, pax et gaudium” (Sprawiedliwość, pokój i radość), a także daru pobożności i bojaźni Bożej dla sprawowania każdego sakramentu jako misterium.

Ksiądz Biskup z uwagą wysłuchał życzeń i z wdzięcznością przyjął z rąk pani wicedyrektor Urszuli Brykalskiej bukiet róż w ulubionym kolorze. W tym roku przygotowaliśmy dla Szanownego Jubilata specjalne upominki. Z inicjatywy ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego na pamiątkę piętnastolecia pasterskiej posługi Biskupa Wiesława Alojzego Meringa wydana została płyta pt. „Najpiękniejsze kolędy”. Starannie wybrane kolędy wykonał chór Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku pod dyrekcją p. Iwony Grzelczak. Na szczególną uwagę zasługuje też okładka płyty, która zdjęciami upamiętnia troskę Pasterza Diecezji o naszą szkołę. Ofiarowaliśmy Księdzu Biskupowi także ostatni, 17. już Rocznik Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku zadedykowany Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Wiesławowi Alojzemu Meringowi.

Ksiądz Biskup podziękował delegacji za życzenia i dary, a także za efektywną działalność włocławskiej katolickiej szkoły jej dyrektorowi i nauczycielom.

Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy kolędę „Przybieżeli do Betlejem”.

S.L.

Skip to content