Włocławski Dzień z Erasmus+

5 czerwca z inicjatywy Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+ , działającego przy Kujawskiej Szkole Wyższej,  został zorganizowany Dzień z Erasmus+. Wśród kilku propozycji przygotowanych w związku z tym wydarzeniem na szczególną uwagę zasługuje zupełna nowość: Mobilne Centrum Edukacyjne.  Udały się do niego p. Anna Waśkiewicz i Angelika Szumińska, mające za sobą już udział w kilku ciekawych wydarzeniach zorganizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu  Edukacji, a aktualnie będące uczestniczkami projektu “Wiele języków, jedna Europa”.

Odwiedziny w Mobilnym Centrum Edukacyjnym były okazją do obserwowania zajęć z wykorzystania nowoczesnych technologii oraz uczestniczenia w wybranych z nich. Zostały tam zaprezentowane nowinki techniczne wkraczające do polskich szkół: tablety, kostki iMO-LEARN, okulary wirtualnej rzeczywistości czy też roboty służące do nauki programowania. Eksperci odpowiadali na pytania, jak wykorzystać nowoczesne technologie w procesie nauczania.

Korzystanie z bogatej oferty  FRSE jest zawsze bardzo cennym doświadczeniem. Pozwala nieco inaczej spojrzeć na wykonywaną pracę.

A. Sz.

Skip to content