Narada dyrektorów 2019

W środę, 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali Centrum Kultury Browar B. odbyła się narada dyrektorów szkół rejonu włocławskiego z Kujawsko- Pomorskim Kuratorem Oświaty – p. Markiem Gralikiem.

Pan Kurator Oświaty powitał wszystkich, a w szczególności gości w osobach p. dr Joanny Borowiak – Posła na Sejm RP- członka komisji ds. edukacji, p. Wojciecha Jaranowskiego- przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Włocławek- p. dr Barbarę Moraczewską- Zastępcę Prezydenta Miasta Włocławek i p. dyrektor Agnieszkę Białopiotrowicz. W ciepłych słowach przywitał osiemnastu nowych dyrektorów szkół rejonu włocławskiego, a następnie dyplomami uznania podziękował dyrektorom odchodzącym w tym roku szkolnym na emeryturę.

Podczas spotkania przedstawione zostały wnioski z przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty w tym roku szkolnym nadzoru pedagogicznego. Zaprezentowano podsumowanie udziału uczniów w konkursach, a także wyróżniono dyplomami dyrektorów szkół, w których uzyskano najlepsze wyniki egzaminów: ósmoklasisty oraz maturalnego.

Jesteśmy bardzo dumni, że w obydwu kategoriach „Długosz” znalazł się na podium.

Ks. dr Jacek Kędzierski odebrał gratulacje Kuratora Oświaty jako dyrektor szkoły, w której ósmoklasiści uzyskali najwyższy wynik egzaminu w rejonie włocławskim, a także szkoły, która uzyskała trzeci wynik w rejonie z egzaminu maturalnego.

Narada zakończyła się życzeniami pana kuratora Marka Gralika dobrego roku szkolnego 2019/2020 dla wszystkich dyrektorów szkół.

S.L.

Skip to content