Uroczystości żałobne śp. Biskupa Bronisława Dembowskiego

Jako cząstka Kościoła Włocławskiego społeczność Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza brała udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłego ks. bpa Bronisława Dembowskiego. Chociaż w ten symboliczny sposób mogliśmy wyrazić naszą wdzięczność wobec Pasterza, który w 2000 roku wydał akt założycielski reaktywujący włocławską szkołę katolicką.

Biskup Senior – prof. dr hab. Bronisław Jan Maria Dembowski odszedł 16 listopada 2019 r. w wieku 92 lat.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w piątek 22 listopada godz. 14.00 w Pałacu Biskupim czuwaniem przy trumnie hierarchy. W otoczeniu rodziny, kapłanów i pracowników Kurii została odmówiona w intencji zmarłego Koronka do Bożego Miłosierdzia. W tej modlitwie uczestniczyła młodzież Długosza pod opieką wychowawców na czele z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim. Następnie uczniowie włączyli się w kondukt pogrzebowy odprowadzający trumnę z ciałem do katedry. Tam o godzinie 15.00 została odprawiona pierwsza Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Wiesława Alojzego Meringa, którą rozpoczęły psalmy z Nieszporów za zmarłych.

W homilii Pasterz Diecezji przybliżył kapłańską i biskupią drogę bp. Bronisława Dembowskiego. Podkreślił jego zaangażowanie w życie Kościoła, zarówno jako duszpasterza wspólnot i środowisk warszawskich (w latach 1953-1992), jak i biskupa włocławskiego (w latach 1992-2003). Opisując osobę zmarłego pasterza, kaznodzieja powiedział: „Był on człowiekiem kochanym, mądrym, ale zarazem bardzo prostym. Nigdy nie udawał kogoś innego, niż tego, kim był naprawdę. Był człowiekiem głęboko religijnym. Nigdy nie był obojętny wobec ludzi, których spotykał, zawierał serdeczne więzi, które pielęgnował.” Mówiąc zaś o wierze bp. Dembowskiego, dodał: „ (…) z tym skarbem umierał – z Jezusem, który był jego nadzieją. Tę nadzieję nam przekazywał”.

Na zakończenie liturgii żałobnej został odczytany ostatni list, jaki zmarły pozostawił do publicznego odczytania.

Uczniowie Długosza z właściwą chwili powagą pożegnali zmarłego. Ksiądz Biskup Bronisław po raz ostatni odprawił dla naszej wspólnoty szkolnej 19 czerwca br. Mszę  św. kończącą rok szkolny 2018/19. Z pewnością jego osoba pozostanie w pamięci i w modlitwie wychowanków szkoły, na której śp. Biskupowi tak zależało.

   ks. Jacek Buta

Skip to content