“Radujcie się! Pan jest blisko!” – roraty w Długoszu

Podczas tegorocznego Adwentu w wielu parafiach naszego kraju uczestniczące w roratach dzieci poznają życie Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten cykl katechez, zaproponowany przez redakcję gazety Mały Gość Niedzielny, realizowany jest również podczas porannych mszy świętych w kaplicy szkolnej. Stanowi to nasze przygotowanie do podniosłego wydarzenia, jakim będzie jego beatyfikacja 7 czerwca przyszłego roku.

28 uczniów Szkoły Podstawowej (głównie z klas szóstych i ósmych) oraz 11 licealistów (z klas pierwszych) podjęło się udziału w roratach, rezygnując z cennych godzin snu. Otrzymali oni adwentowe kalendarze, w które wklejają malutkie fotografie przedstawiające wydarzenia z życia Prymasa Tysiąclecia. W ten sposób, podczas homilii,  długoszakom zostaje przybliżona bogata biografia niezwykłego człowieka, oddanego Bogu, a tym samym mającego wpływ na historię Kościoła i ojczyzny. Osoba kard. Wyszyńskiego jest szczególnie bliska mieszkańcom Włocławka. Jak wiadomo, to właśnie w tym mieście ukończył on Wyższe Seminarium Duchowne, w naszej katedrze otrzymał święcenia kapłańskie i przez kilka lat posługiwał jako duszpasterz.

Do piątku 21 grudnia mamy jeszcze okazję zgłębić dalsze losy Księdza Kardynała, gdyż tego dnia zostanie odprawiona ostatnia Msza św. roratnia. Wtedy to uczestnicy dowiedzą się, co poza satysfakcją i stopniem z religii będzie nagrodą  dla najwytrwalszych.

ks. Jacek Buta

Skip to content