Wycieczka – nagroda „Śladami Prymasa Tysiąclecia”

Przygotowanie duchowe do beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W czwartek 13 lutego 2020 roku uczniowie  wraz z opiekunami ks. Jackiem Butą i panią Bożeną Sobierajską uczestniczyli w wycieczce śladami Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego”. Wyjazd był nagrodą  za wzorowy udział uczniów w nabożeństwach roratnich i koncercie „Długoszacy dla Długosza”. Fundatorem nagrody – wycieczki był ks. dyrektor Jacek Kędzierski. Wyjazd rozpoczął się od porannej Mszy Świętej w intencji wycieczkowiczów w kaplicy szkolnej, której przewodniczył Ksiądz Dyrektor. Słowo Boże wygłosił ksiądz Jacek Buta. Nawiązał  do wartości, którymi kierował się Prymas Polski, podkreślając jego odpowiedzialność i umiłowanie drugiego człowieka.  Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Dyrektor życzył długoszakom szczęśliwej podróży oraz bogatych doświadczeń związanych z życiem kard. Stefana Wyszyńskiego. W czasie drogi do zaplanowanego celu uczniowie mogli usłyszeć od opiekunów wycieczki ciekawostki o miejscowościach, przez które wiodła trasa wyprawy, a także o wydarzeniach z życia Prymasa Tysiąclecia. W Laskach, w Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych, czekała na nas siostra Benita ze  Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, która była naszym przewodnikiem. Zwiedzanie tego miejsca zaczęliśmy od modlitwy w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej. Siostra Benita opowiedziała uczestnikom wycieczki o założycielce Ośrodka dla  Niewidomych – Matce Elżbiecie Róży Czackiej, której towarzyszyły słowa: „Dzieło to z Boga jest i dla Boga”, a także o obecnej działalności tego zakładu. Przy tej okazji uczniowie zostali zapoznani z tajnikami tyflopedagogiki.

Następnie siostra Benita przybliżyła młodzieży główny cel wycieczki –  związek kardynała Stefana Wyszyńskiego z Ośrodkiem w Laskach. Jak podkreśliła, był to wyjątkowy czas –  okres II wojny światowej. Po jej wybuchu ksiądz Stefan Wyszyński  udał się z Włocławka w kierunku wschodnim na wojenną tułaczkę. Widząc niecelowość swojej decyzji, powrócił do naszego miasta, aby zacząć razem z innymi profesorami organizowanie nauki we włocławskim seminarium. Imiennie poszukiwany przez Gestapo, na polecenie biskupa Michała Kozala opuścił Włocławek. Na prośbę księdza Władysława Korniłowicza udał się do Kozłówki, podejmując opiekę duchową nad grupą sióstr i niewidomych dzieci przesiedlonych z Lasek pod Warszawą. W tym czasie prowadził wykłady i dyskusje z dziedziny katolickiej myśli filozoficznej i społecznej dla inteligencji. Zaangażował się również w działalność konspiracyjną i był kapelanem Zakładu dla Niewidomych w Laskach. „W ciągu mojej pracy w Laskach wśród dziatwy ociemniałej, podtrzymywałem na duchu strwożonych sytuacją przyfrontowego życia głównie modlitwą do Matki Bożej. Rzecz znamienna – chociaż Zakład przechodził przez bardzo ciężkie chwile obstrzału artyleryjskiego, pacyfikacji Kampinosu itp., nigdy nie byliśmy zmuszeni do odłożenia wieczornego różańca.” – tak wspominał Ksiądz Kardynał.  Od 1 sierpnia  do października 1942 roku był kapelanem szpitala powstańczego w Laskach, a także kapelanem AK okręgu wojskowego Żoliborz, znanym pod pseudonimem „Radwan II”. W czasie pobytu w Laskach opieka duchowa księdza Stefana Wyszyńskiego wnosiła spokój, była oparciem dla osób przebywających w Ośrodku, a także dla okolicznej ludności, gdyż był to czas łapanek masowych rozstrzeliwań i cierpienia. Po zakończeniu działań wojennych ksiądz Stefan Wyszyński powrócił do Włocławka.

W Laskach uczestnicy wycieczki odwiedzili cmentarz, który  znajduje  się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych.  Z jego historią zapoznała nas oczywiście siostra Benita . Cmentarz powstał w latach 20. XX wieku. Tu, na skraju Puszczy Kampinoskiej, znajdują się groby przyjaciół, dobroczyńców, pracowników Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, a także przedstawicieli katolickich kręgów warszawskiej inteligencji – od czasów przedwojennych. Na cmentarzu znajdują się również mogiły założycieli Lasek: Matki Elżbiety Róży Czackiej, ks. Antoniego Marylskiego, ks. Władysława Korniłowicza oraz  ludzi zasłużonych dla polskiej literatury, nauki i kultury: Antoniego Słonimskiego, Haliny Mikołajskiej, Mariana Brandysa, Stanisława Stommy, Jana Lechonia, wielu polityków, uczonych i architektów.

Kolejnym punktem zwiedzania była Archikatedra  Warszawska pw. św. Jana Chrzciciela oraz kaplica ze znajdującym się w niej kamiennym sarkofagiem, w którym spoczywa Kardynał Stefan Wyszyński. Pobyt w tej świątyni był czasem modlitwy za wstawiennictwem Sługi Bożego, którego beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca 2020 roku. Uczniowie  mieli wyjątkową sposobność zapoznać się z bogatą historią bazyliki archidiecezjalnej.

W planie wycieczki było także zwiedzanie Muzeum św. Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności Bożej. Ponieważ wyjątkowy pobyt w Laskach się przedłużył, zwiedzanie muzeum nie zostało zrealizowane podczas tej wyprawy. Mamy ogromną nadzieję, że  zostanie ono podjęte w wiosennym terminie i będzie kolejnym etapem duchowego przygotowania młodzieży do beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują Księdzu Dyrektorowi za nagrodę – wycieczkę, która przybliżyła życie Kardynała Stefana Wyszyńskiego z okresu wyjątkowego w jego życiu – czasu II wojny światowej.

ks. Jacek Buta, Bożena Sobierajska

Skip to content