Zakończenie obchodów 100. rocznicy obrony Włocławka w 1920 r. – Msza św. w kościele św. Jana nad Wisłą

W niedzielę 30 sierpnia w parafii pw. św. Jana Chrzciciela, na terenie której znajduje się Długosz, odbył się odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, jako dziękczynienie za uratowanie miasta przed nawałą bolszewicką. Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, który wcześniej dokonał poświęcenia umieszczonej na obelisku tablicy, upamiętniającej bohaterstwo obrońców Włocławka z 1920 r. W wygłoszonej homilii Pasterz Diecezji, nawiązując do wydarzeń sprzed 100 lat, podkreślił znaczenie kultywowania pamięci o ważnych momentach historycznych, kształtujących postawę patriotyczną następnych pokoleń. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia odnowionego ołtarza głównego z umieszczonym w centralnej jego części wizerunkiem Częstochowskiej Madonny. Warto nadmienić, że obraz ten został sprowadzony do włocławskiej fary już w roku 1921 jako wotum wdzięczności ówczesnych mieszkańców miasta za tzw. Cud nad Wisłą.  Zespół Szkół Katolickich na uroczystościach we włocławskiej farze reprezentował ks. dyr. Jacek Kędzierski oraz Poczet Sztandarowy.

Rafał Kurzępa 

Skip to content