Dzień Edukacji Narodowej 2021

Trzynastego października br. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej złożył nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przewodniczący SU Patryk Wąsik, w asyście Marty Skupniewicz (zastępcy przewodniczącego SU) oraz Igi Kobuszewskiej skierowali do pracowników szkoły takie oto słowa:

14 października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory dzień 14 października uznawany jest jako Dzień Edukacji Narodowej.

W przeddzień tego ważnego dnia w imieniu wszystkich uczniów klas pięć – osiem szkoły podstawowej pragniemy złożyć dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, satysfakcji z pracy i spełnienia marzeń.

Życzymy Wam, aby Wasza praca była źródłem dumy i radości z poczucia dobrze spełnionej misji. Pogody ducha i twórczej pasji w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postawy wartościowego człowieka, młodego Polaka-chrześcijanina, Polaka-patrioty.

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień, abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem. Potrzebne są nam wzorce i Wy, drodzy nauczyciele, jesteście takimi wzorcami.

Dzisiejsze życzenia kierujemy również do pracowników administracji i obsługi. Dziękujemy za ciężką pracę i trud na rzecz naszej szkoły, a przede wszystkim nas uczniów.

Te wszystkie życzenia składamy na ręce księdza Dyrektora, który dbając o rozwój tej szkoły pozwala nam osiągać sukcesy zdobywając wiedzę w Długoszu.

I na koniec jeszcze raz dziękując i życząc wszystkiego co najlepsze stwierdzamy, że: Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie.

Kochani nauczyciele, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej!!!

 

Do tych miłych i ciepłych życzeń Samorząd Uczniowski SP dołączył słodkie „co nieco”.

Za Wasze słowa i pamięć oraz słodkości członkowie Rady Pedagogicznej bardzo Wam dziękują.

Dawid Pacholski – opiekun Samorządu Uczniowskiego klas 5-8 SP


Swoje życzenia skierował również Dyrektor ZSK ks. dr Jacek Kędzierski:

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.”

kard. Stefan Wyszyński

Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza,

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

W tym dniu kieruje do Państwa słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego i jednocześnie pięknego powołania kształcenia i wychowywania dzieci oraz młodzieży. Serdecznie za to dziękuję.

Kardynał Stefan Wyszyński zwracał się słowami do nauczycieli, że nie mają mówić o swojej pracy jako o zawodzie, ale jako o zaszczytnym powołaniu, które jest im powierzone przez samego Boga.

Traktujcie Państwo swoją misję z należytą odpowiedzialnością i będąc wiernymi prawdzie w tym samym duchu wychowujcie i nauczajcie młode pokolenia Polaków.

Z okazji tego święta życzę zdrowia, satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności w całym roku szkolnym.

W tym dniu w sposób szczególny pragnę wyróżnić 9 pracowników naszej szkoły przyznając Nagrodę Dyrektora Szkoły:

  • Sz. P. mgr Bożenie Sobierajskiej
  • Rev. S. mgr Dorocie Góźdź
  • Sz. P. mgr Sylwii Pietrzak
  • Sz. P. mgr Ewelinie Rutkowskiej
  • Sz. P. mgr Paulinie Stężewskiej
  • Sz. P. mgr. Jakubowi Zemlakowi
  • Rev. Ks. mgr. lic. Adamowi Zielińskiemu
  • Sz. P. Agnieszce Satei
  • Sz. P. Przemysławowi Rutkowskiemu

Dziękuję Państwu za zaangażowanie i pracę, niech Pan Bóg Wszystkim obficie błogosławi.

Ks. Jacek Kędzierski


Życzenia nadesłane do naszej szkoły:

Szanowny Księże Dyrektorze!

Na ręce Księdza chciałabym przekazać podziękowania dla wszystkich pracowników Szkoły za troskę, trud, miłość jaką otaczacie Państwo nasze dzieci, przekazywaną wiedzę i wychowanie. Życzymy aby w tych trudnych czasach nie brakło odwagi w wypełnianiu tej jakże trudnej misji,  niech każdy dzień przynosi dobre i motywujące owoce. Błogosławieństwa Bożego na wszystkie dni!

Rada Rodziców


Szanowny Księże Dyrektorze,

z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej chcielibyśmy życzyć Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a także Błogosławieństwa Bożego.

Serdeczne pozdrowienia przesyłamy również Koleżankom i Kolegom społeczności Długosza.

Ewa i Piotr Krajenta


Galeria zdjęć

Skip to content