Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni: 1 marca – pamiętamy!

W latach 1944 – 1956 stracono w Polsce kilka tysięcy osób należących do antykomunistycznych organizacji niepodległościowych. Ofiarami tych zbrodni było wielu odważnych ludzi, dla których takie słowa jak „patriotyzm”, „bohaterstwo” i „poświęcenie” miały autentyczne znaczenie.

Wśród tych bohaterów znaleźli się między innymi rotmistrz Witold Pilecki, zaliczany przez historyków do sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu; gen. August Emil Fieldorf ps. „Nil” – dowódca Kedywu AK,  twórca organizacji „NIE” – pierwszej antykomunistycznej struktury powojennej konspiracji; Danuta Siedzikówna ps. „Inka” – działająca w oddziałach leśnych w ramach 5 Wileńskiej Brygady AK pod dowództwem  mjr. Zygmunta Szendzielarza a następnie w szwadronie dowodzonym przez Zdzisława Badochę jako sanitariuszka i łączniczka czy Łukasz Ciepliński ps. „Pług” – ostatni prezes ZG WiN (organizacji powstałej po rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj „Wolność i Niezawisłość”).

Polskie podziemie niepodległościowe zapisało piękną, ale zarazem tragiczną kartę w polskiej historii. Władze komunistyczne chciały wymazać z pamięci zbiorowej Polaków pamięć o bohaterach, którzy walczyli za niezależną i  wolną Polskę. Działania komunistów nie powiodły się.

1. marca obchodzimy „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Jest on „wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3. lutego 2011 r.

Żołnierzy tych nazywamy również Niezłomnymi, bo nie dali się złamać sowieckiemu najeźdźcy – czy to trwając na posterunku w lesie, czy zachowując godną postawę w śledztwie. Przyszło im walczyć w wyjątkowo trudnej sytuacji, kiedy Polskę zdradzili zachodni sojusznicy i oddali ją w ręce Stalina. Władze komunistyczne wykonując rozkazy, które szły z Kremla, aresztowały, więziły, torturowały i mordowały Żołnierzy Niezłomnych.

Dzień 1 marca nie jest przypadkowy – 1. marca 1951 roku komunistyczne władze zamordowały w więzieniu mokotowskim w Warszawie członków IV Zarządu Zrzeszenia WiN. Jego komendant płk. Łukasz Ciepliński w grypsie z celi śmierci napisał: „Zrobili ze mnie zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży. Nad światem zapanuje idea Chrystusowa, Polska niepodległość – a człowiek pohańbioną godność ludzką – odzyska”.

Jego oczekiwania spełniły się. Prawda zwyciężyła a Żołnierze Wyklęci wracają do świadomości Polaków.

Cześć i chwała Bohaterom!

Anna Baranowska

Bibliografia:

A. Cyra, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik z Auschwitz, Warszawa, 2022.
M. Koprowski, Żołnierze Wyklęci. Wspomnienia i relacje, Poznań, 2017.
K. Rajski, Żołnierze Wyklęci (1944 – 1963), Kraków, 2020.

Skip to content