Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

W dniu 8 lipca w gmachu Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza przy ul. Łęgskiej 26 odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

Do rozmowy z Komisją przystąpiły następujące osoby: p. Paulina Tokarska, ks. Adam Zieliński, p. Jolanta Gitner, p. Natalia Maziarz, p. Marta Trela, p. Marta Wójciak. Miały one za zadanie zaprezentowanie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju zawodowego oraz udzielenie odpowiedzi na pytania Komisji Egzaminacyjnej w następującym składzie: ks. Marcin Idzikowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Włocławskiej, p. Barbara Kuklak – reprezentant Delegatury  Kuratorium Oświaty we Włocławku, p. Joanna Osowska – ekspert, ks. Krzysztof Kamiński – ekspert, p. Krzysztof Więczkowski – ekspert, ks. Sebastian Tomczak – Wicedyrektor ZSK, ks. dr Jacek Kędzierski – Dyrektor ZSK.

Zdający zaprezentowali szeroki wachlarz efektów pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, umiejętność samooceny oraz wykazali się znajomością konkretnych przepisów prawa dot. zasad funkcjonowania placówki edukacyjnej. Wszystkie osoby biorące udział w procesie kwalifikacyjnym uzyskały pozytywną ocenę oraz uzyskały awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Serdeczne gratulacje oraz życzenia niesłabnącego zapału i licznych sukcesów w dalszej pracy zawodowej!

Jakub Kostrzewski

Skip to content