Apel poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II

Papieski dzień w naszej szkole odbył się 27.10.2017 r. Klasy 4-7 szkoły podstawowej oraz gimnazjalne spotkały się z postacią św. Jana Pawła II podczas katechez, czego widzialnym owocem były zamieszczone niektóre myśli Świętego na okolicznościowych banerach.

Apel o św. Janie Pawle II przygotowali uczniowie klas drugich gimnazjum pod opieką s. Marii Kowalik z aktywnym udziałem szkolnej Sodalicji Mariańskiej. Główną jego myślą było ukazanie uczniom dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły, w tym wpływu Sodalicji Mariańskiej na kształtowanie jego charakteru. Echa pracy nad sobą, nad własnym charakterem młodego Karola, wybrzmiewały w nauczaniu późniejszego papieża Jana Pawła II kierowanego  do młodych.  Usłyszeliśmy na nowo zdecydowane słowa naszego Rodaka wypowiedziane w Częstochowie  w 1979 r: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali, czy też: W żywym kontakcie z Panem Jezusem, w kontakcie ucznia z Mistrzem — rozpoczyna się i rozwija najwspanialsza działalność człowieka; nosi ona nazwę: praca nad sobą. Praca ta ma na celu kształtowanie samego swego człowieczeństwa…. Mój kochany chłopcze, moja kochana dziewczyno, nie możesz zrezygnować z tego odkrycia, nie możesz zrezygnować ze swego wnętrza. To jest wielkie niebezpieczeństwo, które grozi człowiekowi zawsze, grozi człowiekowi w młodości. Łaską waszego wieku jest obudzenie człowieka wewnętrznego. Nie można go gasić! Musicie myśleć o sobie w kategoriach uczniów Chrystusa. Chrystus wciąż ma uczniów, wszyscy jesteśmy Jego uczniami, jeżeli słuchamy Jego słowa, jeżeli je rozważamy, jeżeli sięgamy w głąb naszego serca, jeżeli Mu to serce otwieramy, jeżeli razem z Nim kształtujemy w sobie cierpliwie, wytrwale nowego człowieka. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się na siebie zgniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swoją młodość i gubić wielki skarb, wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam — każdy, każda….Wam, młodym, nie wolno stracić z Jezusem kontaktu, nie wolno zgubić Jego wejrzenia, bo jeśliby to się stało, przestaniecie wiedzieć, kim jesteście, przestaniecie odczuwać, jakim skarbem jest każdy z was, życie każdego z was, osobowość każdego z was — jedyna, niepowtarzalna.

Apel zakończyła pieśń oazowa, dla nas już papieska – „Barka” – którą, najgłośniej zaśpiewali nasi najmłodsi uczniowie. Ważnym dopełnieniem tego apelowego spotkania było odczytane, z inicjatywy p. dyr. S. Lewandowskiej, błogosławieństwo Jana Pawła II dla uczniów i nauczycieli naszej Szkoły umieszczone na głównej ścianie auli.
Święci żyją wśród nas, w tym dniu szczególnie doświadczyliśmy bliskiej obecności św. Jana Pawła II.

s. Maria Kowalik ZSNM

 

Skip to content