Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej

7 czerwca 2017 r. w naszej szkole został przeprowadzony etap diecezjalny X Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. I od tej godziny wziął Ją uczeń do siebie (J 19,27) Jan Paweł II nauczyciel zawierzenia Maryi”, do którego zakwalifikowało się 87 uczniów szkół gimnazjalnych z naszej diecezji.  Wśród zakwalifikowanych nie mogło zbraknąć uczniów Długosza, jednak w tym roku, na tym etapie, nikomu nie udało się znaleźć wśród nagrodzonych.

Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przygotowany był słodki poczęstunek, a jako pamiątkę każdy otrzymał ostatni numer redagowanego w naszej szkole „Rocznika ZSK”. Nie obyło się bez tanecznej rozrywki wspólnie zatańczonej „belgijki”.

Wszystkim laureatom etapu diecezjalnego gratulujemy. Dziękujemy bardzo pani Agacie Nawrockiej i panu Maciejowi Ziółkowskiemu  za podjęty trud związany z promocją szkoły dla wszystkich uczestników. I wielu innym zaangażowanym, nie tylko pracownikom szkoły, ale i uczniom za wszelką pomoc w zorganizowaniu etapu diecezjalnego.

ks. Marcin Lewandowski

 

Skip to content