Zajęcia profilaktyczne dla rodziców gimnazjalistów

25.10.2017r.  podczas „Środy u Długosza” dla rodziców klas 2c i 3b gimnazjum odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Emocje a uzależnienia od substancji psychoaktywnych”. Poprowadziła je p. Joanna Krzemińska – pedagog z Centrum Psychoterapii i Terapii Psychodynamicznej ,,Intra”. Wcześniej w podobnych zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 2c i 3b.

Podczas spotkania poruszane były kwestie związane z mechanizmami uzależnienia. Prowadząca podkreślała znaczenie dobrego kontaktu z dziećmi jako najlepszej metody zapobiegania sięganiu przez nie po środki psychoaktywne. Jeśli relacje w domu są prawidłowe, komunikacja pomiędzy członkami rodziny jest dobra, to w mniejszym stopniu może się pojawić potrzeba wywołania przyjemnych emocji i tłumienia tych negatywnych.

Każdy rodzic powinien pamiętać, by:

 • rozmawiać z nastolatkiem, nie unikać trudnych tematów;
 • zachęcać dziecko do tego, co zdrowe i twórcze (rozmaite formy spędzania czasu: wolontariat, koła zainteresowań, wspólne spacery, rekreacja)
 • być  dla dzieci przykładem, autorytetem;
 • okazywać dziecku ciepło i czułość;
 • autentycznie wysłuchiwać swojego dziecka;
 • nie oceniać i nie porównywać z innymi;
 • nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wymagań;
 • doceniać starania i chwalić postępy;
 • pomagać uwierzyć w siebie, uczyć podstawowych wartości;
 • poznawać przyjaciół swojego dziecka;
 • zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi dziecko;
 • ustalić jasne zasady zachowania.

Spotkanie to jedno z działań w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku.

Aleksandra Madajczyk
pedagog szkolny

Skip to content